For Skogselskapet i Oslo og Akershus har 2019 vært nok et år med mye godt arbeid for skogsaken. På tampen av året passer det med en kort oppsummering av noe det viktigste vi har gjort.

Skoleskogdager
I 2019 har vi vært ute med 49 barneskoler – med til sammen 2275 barn og 155 voksne. Vi setter stor pris på etterspørselen fra skolene og at mange melder seg på år etter år. I Nannestad og Aurskog-Høland har vi i 2019 hatt én felles skoleskogdag for alle skolene i kommunen. Disse dagene er resultat av godt samarbeide mellom flere parter – nyttig og interessant for oss, og ekstra gøy for barna.

På flere av årets skoleskogdager har vi hatt et ekstra fokus på spikking, da Skogselskapet skoleåret 2018/19 arrangerte skolekonkurransen Tre-om-tre-Spikking.

Kurs og rådgiving for skogeiere og andre
I 2019 har vi holdt 6 kurs i ulike tema innenfor praktisk skogbruk for 173 skogeiere og andre skogbrukere, samt engasjerte i dugnadsgjenger innenfor DNT. I tillegg har vi gjennomført 34 befaringer/veiledninger i Sørum og Nes, som del av aktivitetsfremmende prosjekter vi har i samarbeid med disse kommunene.

Vår erfaring og kunnskap om bioenergi er fortsatt etterspurt. I 2019 har vi hatt 10 kurs spredt over hele landet, med til sammen 262 deltagere. Kursene arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge. I tillegg til innføringskurs og foredrag om etablering av gårdsanlegg og varmesalgsanlegg, har over 60 enkelteiere (hvorav 3 kommuner) hatt nytte av vår veiledning i prosessen med å etablere og fullføre anlegg.

Prosjekt Skogbruk og publikum i Follo
Skogselskapet i Oslo og Akershus samarbeider med Follo skogeierområde og Follo landbrukskontor om et prosjekt som har sett på forholdet mellom næringsmessig skogbruk og fritidsbruk av skog i Follo. Prosjektet ble startet høsten 2017. I 2019 har vi blant annet gjennomført dybdeintervjuer med sentrale personer innenfor skogbruket og friluftslivet i regionen, og mot slutten av året jobbet mye med sluttrapporten. Les mer om prosjektet her.

Velg Skog – og JOB:U
Vi jobber med rekruttering, kompetanse- og omdømmebygging for skognæringen, og samarbeider med kompetanse- og rekrutteringsprogrammet Velg Skog. I 2019 har vi deltatt på flere utdanningsmesser, og i tillegg etablert et eget prosjekt JOB:U – for å kunne tilby ungdom sommerjobb i skogen. I sommer ansatte vi 6 ungdommer som sommervikarer til arbeid med ungskogpleie for private skogeiere i Nes kommune. De fikk to-dagers kurs i teori og praksis, og hadde veiledning underveis av erfarne skogsarbeidere. Prosjektet var et samarbeid mellom den kommunale skogbrukssjefen, lokal skogbruksleder i Viken Skog, private skogeiere og oss. Skogselskapet hadde prosjektledelse, var arbeidsgiver og holdt kurs.

Årsmøte og skogdag
Tirsdag 4. juni arrangerte vi skogdag og årsmøte på Ås. Temaet ute var utfordringer rundt rødhyll og foryngelse, og med over 40 deltagere var det tydelig at dette engasjerte. Les mer om arrangementet her.

Skogselskapene i Oslo og Viken
I 2020 blir Østfold, Buskerud og Akershus til det nye fylket Viken. Som en naturlig følge av regionreformen har vi i 2019 forberedt oss på en litt ny hverdag, og jobbet for å styrke samarbeidet mellom de tre skogselskapene. Vi har mye til felles, men også egne tradisjoner og lokale prosjekt. I hovedsak vil vi videreføre «det lokale», og i tillegg samarbeide for å utvikle nye og gamle prosjekt til nye områder i Viken.

I samarbeid med Det norske Skogselskap, skogselskap i andre fylker og andre organisasjoner har vi vært med på flere store arrangement og prosjekter. Følg linkene under for å lese mer om noen av disse.

59* Topptur
Skoleskogdager Sognsvann
Verdens Kuleste Dag
Markasamlingen 2019
Stuttreist & himlaga
Konsert Linnekleppen
Julemarked på Norsk Folkemuseum