Årsmøte 2019 avholdes på Norske Skog Skogn 25. juni

Årsmøte 2019 avholdes tirsdag den 25. juni på Norske Skogs fabrikk på Fiborgtangen. Ordfører Robert Svarva vil ønske årsmøtedeltakerne velkommen til Levanger.

Fabrikken på Skogn var den første i Norske-Skog konsernet og ble etablert fordi trønderske skogeiere hadde behov for en egen treforedlingsfabrikk på begynnelsen av 1960 tallet. I dag er det 3 papirmaskiner som produserer og leverer papir til det europeiske markedet, hele 90 % av papiret sendes ut av Norge. Norske Skog på Skogn er en av fylkets største arbeidsplasser og derfor en viktig bedrift for Midt Norge.

Selve årsmøte vil foregå på formiddagen og etter lunsj vil vi få en omvisning på fabrikken.

Mer informasjon om programmet kommer etterhvert. Men sett av dagen allerede nå!

 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag