Årsmøte 21.juni på Helleland

Årsmøtet er i år lagt til Landbrukssenteteret på Helleland i Eigersund. Det blir etterfulgt av et seminar med spennende temaerer for skogeieiere og andre som er opptatt av skog.

Dagen avsluttes med et besøk på eiendommen til Egersund Skog og treplantingsselskap på Grødem.

Årsmøtet og seminaret blir arrangert i samarbeid med Statsforvalteren, fylkeskommunen og Eigersund kommune.

Deltakelse er gratis. Påmeldingsfrist er 14. juni. Du melder deg på via nettsidene til Statsforvalteren på denne lenken

Program Årsmøte og seminar «Videre skogsatsing i Dalane» 

Skogselskapet i Rogaland i samarbeid med Statsforvaltaren, fylkeskommunen og Eigersund kommune

Onsdag 21. juni 2023, landbrukssenteret Helleland

Adresse: Sirdalsveien 38, 4376 Helleland

09.30 – 11.00             Ope årsmøte i Skogselskapet. Kaffi med noko attåt

11.00 – 12.00              Lunsj

12.00 – 18.30              Videre skogsatsing i Dalane – ressursoppbygging gjennom god forvaltning og investeringar i skog og kva bør som skogeigar/bonde satse på. Sjå eige program under

 

Skogsatsing i Dalane

12.00 – 12.10              Velkomen til Eigersund v/  varaordførar Leif Erik Egaas

12.10 – 12.30              Rikets tilstand – tilbakeblikk på forvaltninga av skogen i Dalane  v/Stein Bomo Statsforvaltaren i Rogaland.

12.30 – 12.50              Gode råd om skogbruk i prioritert rekkefølgje, v/Hans Petter Tønnessen avtroppande skogbrukssjef gjennom mange år.   

12.50 – 13.10              Motivasjon for investeringar i eigen skog og planar framover     v/Bjørn Risa entreprenør og skogeigar

13.10 – 13.30             Ny organisering av skog- og vilt forvaltninga i Dalane – kva kan  kommunen tilby av gode gulrøter for vidare skogsatsing

v/nye skog- og viltansvarlege Anders Øfstaas og Sander Huslende Alfredsen

 

13.30 – 13.45              Beinstrekk og påfyll

 

13.45 – 14.30             Skogbruk i eit endra klima – aktuelle treslag og skogtiltak i Dalane 

v/Bernt Håvard Øyen direktør Bryggen Bergen og tidlegare skogforskar   NIBIO (tidlegare Skog og landskap)

 

14.30 –  15.00             Ny Norsk PEFC Skogstandard – kva betyr det for deg som skogeigar?                                                   v/Simon Thorsdal Bærekraft- og næringspolitisk sjef i AT-Skog SA

 

15.00 –  15.30             Kva kan AT- Skog og Nortømmer AS tilby Skogeigarane i Dalane

                                   v/Simon Thorsdal og Ulrik Junker Dehn, virkeskjøper Rogaland

15.30 – 18.30              UTFERD: bålkaffi/mineralvatn med noko godt attåt

 

16.00 – 18.30              Besøk Egersund Skog- og treplantingsselskap – Orientering om eigedomen på Grødem og resultat og erfaring frå bruk av ulike treslag

Vert: Irene Randen

Besøksadresse; Grødem 27/2 (riksvei 44 mot Stapnes og Grødem)

18.30                          Slutt

 

 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland