Årsmøte i Skogselskapet i Østfold 22. mai

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Årsmøte avholdes på Skansehytta, Lierveien 222 i Askim kl. 10.00, onsdag 22.mai 2019.

Fagprogrammet starter kl. 10.00 og det er bilvei helt fram. Kaffe og Wienerbrød serveres fra kl. 09.30

TEMA
• Skogen i Askim
• Barkbillesituasjonen i Østfold
• Rød furubarveps – store angrep i fjor, hva nå?

ØSTFOLDMESTERSKAPET I SKOGSTI – KL. 11.30
Vinneren får en opplevelsesrik flytur over Østfoldskoger med skogbrannvaktflyet!

ÅRSMØTE – KL. 12.00
Saksliste for årsmøte:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
4. Godkjenning av årsmeldingen
5. Godkjenning av regnskapet
6. Valg
7. Fastsettelse av medlemskontingenten
8. Utmerkelser
Servering

<- Tilbake

Andre nyheter fra Østfold