Årsmøte i Troms

Det blir årsmøte i Troms skogselskap lørdag 18. september kl. 12.30 på Krogstadtunet i Sørreisa.

Før årsmøtet er det skogdag kl. 11.00 med oppmøte samme sted – kaffe i ventetida.

Program

                    –  Oppmøte, kaffe.

11.00              Skogdag

– Krogstadtunet – Finnset.

– Fredskogfelt 94 og 95.

–  CO2- binding i skog.

12.30              Årsmøtet

                                 –  Årsmøtesaker.

–   Mat.

Heimreise

General Fleischers Vei 365,

Hvordan komme dit: Frå krysset der vegen til Sørreisa tar av frå E6, er det ca. 19 km. Frå Krogstadtunet til krysset i Sørreisa sentrum, er det 4  km.

Påmelding: Det er en fordel om de som skal delta, melder fra til Troms skogselskap tlf. 77 83 79 70, eller e-post: troms@skogselskapet.no.

Velkommen.

 

Andselv  06.09. 2021.

 

Styret

 

 

Årsmeldinga til Troms skogselskap er lagt ut på nett:

Årsmelding 2020 Troms skogselskap

Andre nyheter fra Troms