Årsmøte med fagprogram – Oslo og Akershus

Vi inviterer alle våre medlemmer og andre skoginteresserte til et hyggelig arrangement med et engasjerende fagtema

Torsdag 23. september på Sæteren Gård i Bærum

Oppmøte kl. 14:30 ved Øverland Utfartsparkering
Vi kjører samlet inn til Sæteren Gård.

Fagprogram starter kl. 15:00

Tema: Konsekvensene av den voldsomme økningen av friluftslivet i marka, og hvordan skogbruket, friluftslivet og kommunen forholder seg til eventuelle konflikter og økt behov for kommunikasjon med publikum. Det blir innlegg fra:

  • Viken Skog, ved kommunikasjonsavdelingen: Helene Nygaardsvik Ruud og Egil Granum
  • DNT, ved Ruteansvarlig marka og naturforvalter Dag Olav Brækkan
  • Bymiljøetaten Oslo kommune, ved seksjonssjef Nordmarka Knut Johansson og kommunikasjonsrådgiver/videoprodusent Halvor Pritzlaff Njerve

Hvis været tillater det, tar vi fagprogrammet ute.
Vi tilpasser oss gjeldende smittevernregler.

Middag kl. 17:30

Årsmøte kl. 19:00

Årsmelding for 2020 finner du her.

Årsmøtesaker:
1. Åpning ved styreleder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
5. Behandle og godkjenne styrets årsberetning og årsregnskapet
6. Vedtektsendringer: Gjeldene vedtekter.   Gjeldende vedtekter med endringsforslag.    Nye foreslåtte vedtekter.
7. Valg
8. Fastsette medlemskontingent for 2022
9. Behandle innkomne saker. Frist for å melde inn saker er 9. september

 

Av hensyn til serveringen ber vi om påmelding innen mandag 13. september.
Det er mulig å melde seg på deler av arrangementet.
Send din påmelding til sjs@skogselskapet.no

Velkommen!

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oslo og Akershus