Årsmøte med fagprogram 4. juni – Oslo og Akershus

Invitasjon til alle våre medlemmer – og andre interesserte!

Kl 14:00 Skogdag og fagprogram ute

Oppmøte og parkering ved Stenerudveien 2, 1430 Ås (Monsrud)

• Rødhyll – utfordringer og tiltak – Inger Sundheim Fløistad, forsker NIBIO
• Foryngelsen i Follo – Morten Lysø, skogbrukssjef Follo
• Foryngelseskontroll og suppleringsplanting i Oslo og Viken – status og virkemidler – Olav Granheim, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Viken

Vi flytter oss til Vitenparken på Campus Ås

Kl 16:30 Fagprogram inne

• Skogbruket i «nye» Oslo og Viken – strategier og planer for fremtiden, og hvilken rolle kan Skogselskapet ha – Helge Nordby, seksjonssjef, Fylkesmannen i Oslo og Viken
• Landsskogtakseringen – en kilde til ressurs- og miljøinformasjon for skog gjennom 100 år – Aksel Granhus, avdelingsleder NIBIO

Kl 17:30 Middag

Kl 18:30 Årsmøte

Klikk for årsmelding 2018.

1. Åpning ved styreleder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
5. Behandle og godkjenne styrets årsberetning og årsregnskapet
6. Valg
7. Fastsette medlemskontingent for 2020
8. Behandle innkomne saker
Frist for å melde inn saker er 28. mai.

Send påmelding til Snorre Joakim Synnestvedt.

Av hensyn til servering ber vi om påmelding innen onsdag 28. mai.

Velkommen!

Andre nyheter fra Oslo og Akershus