Årsmøte med fagprogram 4. juni – Oslo og Akershus

Invitasjon til alle våre medlemmer – og andre interesserte!

Kl 14:00 Skogdag og fagprogram ute

Oppmøte og parkering ved Stenerudveien 2, 1430 Ås (Monsrud)

• Rødhyll – utfordringer og tiltak – Inger Sundheim Fløistad, forsker NIBIO
• Foryngelsen i Follo – Morten Lysø, skogbrukssjef Follo
• Foryngelseskontroll og suppleringsplanting i Oslo og Viken – status og virkemidler – Olav Granheim, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Viken

Vi flytter oss til Vitenparken på Campus Ås

Kl 16:30 Fagprogram inne

• Skogbruket i «nye» Oslo og Viken – strategier og planer for fremtiden, og hvilken rolle kan Skogselskapet ha – Helge Nordby, seksjonssjef, Fylkesmannen i Oslo og Viken
• Landsskogtakseringen – en kilde til ressurs- og miljøinformasjon for skog gjennom 100 år – Aksel Granhus, avdelingsleder NIBIO

Kl 17:30 Middag

Kl 18:30 Årsmøte

Klikk for årsmelding 2018.

1. Åpning ved styreleder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
5. Behandle og godkjenne styrets årsberetning og årsregnskapet
6. Valg
7. Fastsette medlemskontingent for 2020
8. Behandle innkomne saker
Frist for å melde inn saker er 28. mai.

Send påmelding til Snorre Joakim Synnestvedt.

Av hensyn til servering ber vi om påmelding innen onsdag 28. mai.

Velkommen!

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oslo og Akershus