Årsmøte og fagdag om bruk av massivtre Skogselskapet i Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus inviterer til årsmøte og fagdag om bruk av massivtre

Torsdag 21. juni på nye Bjørkelangen barne- og ungdomsskole og Eidsverket herregård.

Fagdelen starter på Bjørkelangen nye 1-10 skole kl 15.00.

Adresse: Haldenveien 123

Her vil vi få en befaring på og orientering om den nye skolen som ble tatt i bruk vinteren 2018. Skolen har blitt et signalbygg for bygging i heltre/massivtre. I tillegg varmes den opp av bioenergi levert av lokale bønder.
Se bilder av skolen her

Vår guide på skolen er kommunens prosjektansvarlig Jens-Kristian Waaler.

Etter skolebesøket forflytter vi oss til Eidsverket herregård.
Se mer om Eidsverket her 

Videre program

Kl. 17.00
Middag

Under middagen vil vi få høre litt om Eidsverkets historie.

Kl. 18.00
Fagforedrag. Mulighetene med tre som framtidens byggemateriale.
av Kristine Nore senior teknisk fagsjef på Splitkon AS

Kristine har bakgrunn som forsker på Treteknisk institutt og har jobbet som prosjektleder hos Moelven massivtre. I dag jobber hun på den nye limtre- og massivtre-fabrikken Splitkon AS. I tillegg til dette er hun styremedlem i Viken skog.

Kl. 19.00
Årsmøte i Skogselskapet i Oslo og Akershus

Sak 1 Åpning ved styreleder
Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3 Valg av møteleder
Sak 4 Valg av to personer til å underskrive protokollen
Sak 5 Behandling og godkjenning av årsberetning og årsregnskapet
Sak 6 Valg
Sak 7 Fastsette kontingent for 2019
Sak 8 Behandle innkomne saker

Påmelding til Håvard Midtskogen på E-post haavard@skogselskapet.no eller telefon 95 04 04 38

Av hensyn til servering på møtet ber vi om påmelding innen 13. juni.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oslo og Akershus