Årsmøte og ny styreleder

Årsmøte 2023 med etterfølgende seminar og skogstur var lagt til Egersund, der  varaordfører Leif Erik Egaas ønsket Skogselskapet velkommen. Kristofer Tveiterå ble valgt til ny styreleder, mens Olav F. Knutsen ble valgt til ny nestleder.

Tveiterå rykker dermed opp fra vervet som nestleder han har hatt de siste årene. Christian Aasland ønsket ikke gjenvalg til ledervervet. Inga Ø. Apeland hadde også takket nei til gjenvalg etter tre år som styremedlem. Aasland forsetter i styret ut sin valgperiode.

Knutsen har i en årrekke vært nestleder i AS Skog sitt styre, og sitter også som styreleder i Haugesund Omland Skoglag.

Etter valget ser styret slik ut:

Kristofer Tveiterå, leder

Olav F. Knutsen, nestleder

Styremedlemmer:

Christian Aasland, Per Helle, Karin Repstad Spanne.

Varamedlemmer: Svein Kjetil Rønnevik (ny) og Mathilde Grimsby.

Etter årsmøtet arrangerte vi et seminar med en rekke spennende foredrag. Dagen ble avsluttet med en omvisning på Egersund Træ- og skogplantingsselskap sin eiendom på Grødem, der leder Irene Randen var vertskap.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland