Årsmøte og seminar i Gjesdal 14.-15.september

Skogselskapet, Fylkesmannen i Rogaland og Gjesdal kommune ønsker å invitere til seminar og årsmøte i Gjesdal kommune 14.-15.september, der årets tema er «Arealbruk i en grønn framtid». Med foredragsholdere som fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og stortingsrepresentant og leder i næringskomitéen Geir Pollestad, ser vi fram til interessante og lærerike dager i Gjesdal!

Landbruket er en del av løsningen for å møte de store klimautfordringene. Ofte vil det bety en aktiv bruk av produktive areal både til jord- og skogbruksformål, der ulike interesser skaper utfordringer for hvordan disse skal utnyttes. Seminaret har som mål å se på hvordan planer og politikk kan styre denne utviklingen i riktig retning. I tillegg vil vi i siste del av seminaret gå nærmere inn på konkret handling, muligheter, utfordringer og dypdykk i enkelttema, der det ligger noen gode gulrøtter som kan bidra på veien.

 

INFORMASJON

Dato: 14.-15.september 2016

Sted: Gjesdal Gjestgiveri, Opstadveien 3, 4330 Ålgård

Påmeldingsfrist: 4.september

Bindende påmelding sendes til rogaland@skogselskapet.no eller Erik Faye-Schjøll (91626900). Husk å oppgi navn, adresse, e-post, telefonnummer, om du er medlem og hvilke deler av arrangementet du ønsker å delta på.

 

PROGRAM

Onsdag 14.september —Seminar

09.30—10.00    Kaffe/te med «noko attåt»

Del 1: Arealbruk i en grønn fremtid—hvordan sikre fremtidig landbruk gjennom politikk og planer?

10.00—10.10  Velkommen til seminar

v/Magnhild Meltveit Kleppa, Fylkesmannen i Rogaland

10.10—10.40  Ny grønn kurs—Hva skal til for å lykkes?

v/Geir Pollestad, leder i Stortingets næringskomité

10.40—11.00  Rammeverk—prioritering av areal i praksis, hvem har ansvaret?

v/ Knut Harald Dobbe Fylkesmannen i Rogaland

11.00—11.20  Blir de ulike landbruks– og miljøinteressene godt nok sikret gjennom planarbeidet i kommunen?

v/Robijne Verstegen, rådgiver ved planavdelingen i Sandnes kommune

11.20—11.50  Omstilling og bærekraftige løsninger—hvordan vil kommunene bruke sine areal framover?

v/Torbjørn Ognedal, ordfører i Bjerkreim kommune

                         v/Frode Fjeldsbø, ordfører i Gjesdal kommune

11.50—12.00 Tid til spørsmål

12.00—13.00   Lunsj

 

Del 2: Fra plan til «grønn handling»—hvordan blir Rogalandslandbruket fremover?

13.00—13.45  Hvordan kan skogkultur innfri globale og nasjonale klimamål?

   v/ Jon Olav Brunvatne, Landbruks– og matdepartmentet

13.45—14.05  Hva skal til for å sikre en bærekraftig utnyttelse av arealene til gress– og skogbruksproduksjon?

v/Ole Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag

14.05—14.25  Hvor trykker skoen? Hvordan skal vi ta i bruk skogarealene på Vestlandet?

v/ Halvor Brosvik, styreleder Vestskog SA

14.25—14.40  Pause

14.40—15.25  Hva er de mest effektive klimatiltakene i jord- og skogbruket?

v/Erik Eid Hohle, daglig leder i Energigården AS

15.25—15.40  Klimaskogsatsing i Rogaland—for godt til å være sant?

 v/Ingeborg Anker-Rasch, prosjektleder Planting for klima

15.40—16.00  Avsluttende spørsmål og oppsummering

16.00    Slutt

 

Onsdag 14.september—Årsmøte i Skogselskapet i Rogaland

16.15               Kaffi/te med noko attåt

16.30               Årsmøte i Skogselskapet i Rogaland

Se egen saksliste

19.00               Årsmøtemiddag

 

Torsdag 15.september—Utferd

07.00               Frokost

08.30               Avreise fra Gjesdal Gjestgiveri

Informasjon om Gjesdal kommune på veien til Auestad

09.00—10.00  Besøk på Auestad, Skogselskapet i Rogaland sin eiendom i Gjesdal

Tema: Arealutnyttelse—Fra brakkareal til drift

10.30—12.30  Jægerklubben i Gjesdal

Orientering om klubben, lunsj og konkurranse

13.00—15.00  Besøk i Edlandsskogen, gammel Statskog, kjøpt opp av kommunen

Tema: Arealutfordringer: Landbruksplan, tilrettelegging for

rekreasjon og friluftsliv. I tillegg blir det orientering om eiendommen.

15.30    Tilbake på Ålgård

Med forbehold om endringer i programmet

 

PRISER

Vi har reservert en del rom, og her gjelder prinsippet om først til mølla. Så meld deg på straks, da er du sikret plass! Ikke medlem? Meld deg inn på www.skogselskapet.no før arrangementet og få de reduserte prisene!

Årsmøte Seminar

+ lunsj

14.09.

Dagpakke

med middag

14.09

Totalpakke m/

overnatting

Utferd 15.09.

inkl. lunsj

Medlemmer 0 200 500 850 0
Andre 350 850 1600 0

Alkoholfri drikke til årsmøtemiddagen er inkludert i prisen.

Alle påmeldte får tilsendt faktura/giro fra Skogselskapet i etterkant av arrangementet.

Ta gjerne kontakt med fylkesskogmester Stein Bomo (51 56 89 72) eller Skogselskapet v/Erik Faye-Schjøll (916 26 900) om du har andre spørsmål i forbindelse med arrangementet.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland