Årsmøte – Skogselskapet i Østfold, onsdag 6. juni

Årsmøte i Skogselskapet i Østfold arrangeres i år den 6. juni på Eidet lensemuseum i Sarpsborg

Innkalling til årsmøte 2018 for Skogselskapet i Østfold

Årsmøte avholdes på Eidet lensemuseum i Sarpsborg, onsdag 6. juni kl. 09:30

Sted: Fløterveien 66, 1712 Grålum.

FAGPROGRAM – KL 09:30

Servering av kaffe og wienerbrød

  • Skogbruket i Sarpsborg
  • Tømmertunnel og lense – befaring og omvisning v/Per Lundh

ØSTFOLDMESTERSKAP I SKOGSTI – KL 11:30     

Vinneren får en opplevelsesrik flytur over Østfolds skoger!

ÅRSMØTE – kl. 12 00

Saksliste for årsmøte:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
  4. Godkjenning av årsmeldingen
  5. Godkjenning av regnskapet
  6. Valg
  7. Fastsettelse av medlemskontingent
  8. Utmerkelser

 

Servering

 

Ta av E6 ved sykehuset på Kalnes. Kjør gamle E6 mot Eidet og ta av ned mot fløterveien.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Østfold