Sogn og Fjordane Skogselskap er prosjektansvarleg for Prosjekt Skogkulturmotivasjon 2017 som no startar opp. Bak prosjektet står Skogselskapet og Vestskog. Prosjektleiar er Arnt Laukeland, som vil samarbeide nært med skogfunksjonærane i kommunane og dei tilsette hos prosjekteigarane. Prosjektet har finansiering frå skogkulturmidlar frå Fylkesmannen.