Oppføringer av Sogn

Motivasjonsprosjekt for auka skogkultur

Sogn og Fjordane Skogselskap er prosjektansvarleg for Prosjekt Skogkulturmotivasjon 2017 som no startar opp. Bak prosjektet står Skogselskapet og Vestskog. Prosjektleiar er Arnt Laukeland, som vil samarbeide nært med skogfunksjonærane i kommunane og dei tilsette hos prosjekteigarane. Prosjektet har finansiering frå skogkulturmidlar frå Fylkesmannen.