Skogselskapet i Bergen og Hordaland

Skogselskapet i Bergen og Hordaland kan tilby tenester innan vegplanlegging i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Ta kontakt dersom du ynskjer gratis og uforpliktande synfaring. Skogselskapet vil kunna hjelpa deg med søknadar, oppmerking av veglinje, prosjektering og innhenting av anbod.

Styret i Skogselskapet i Bergen og Hordaland:
Leiar: Henrik A. Valle
Nestleiar:
 Per Aas Moen
Styremedlem:
 Trine Hilstad
Styremedlem: 
Trond Håvard Bjørnstad
Styremedlem: 
Jørgen Frøndal