Skogselskapet i Buskerud og Telemark 

Skogselskapet i Buskerud og Telemark er et av de 16 fylkesskogselskapene som er fordelt over hele landet. Arbeidet vårt fokuseres på å fremme forståelsen, nysgjerrigheten, og skogens allsidige betydning, og ikke minst å fremme et aktivt skogbruk.

Skogselskapet i Buskerud og Telemark har ca. 450 medlemmer, tillegg er det ca. 40 organisasjoner som har tegnet et aktivt medlemskap.

Styret i Skogselskapet i Buskerud og Telemark:
Leder: Anders Hals
Nestleder: 
Thorleiv Holtskog
Styremedlem:
 Hølje Kristian Jore
Styremedlem: 
Heidi Therese Herum
Styremedlem: 
Ellef Andreas Korsbøen

Hjem fra skolen og ut i skogen
– bli med på en konkurranse 

Skogen er et fristed fra skole, jobb og skjerm – med frisk luft og god plass til lek og utforsking. Ta med deg en venn eller et familiemedlem ut, og bli med på en uhøytidelig konkurranse!