Spjutnes 100 år i Skogselskapets eie- markering den 22. oktober

Namdal Skogselskap kjøpte eiendommen Spjutnes på Elvalandet i Namsos kommune i 1921. I 100 år er det drevet et aktivt og godt skogbruk på eiendommen, som man tydelig ser i dag.

Vi vil i den anledningen invitere til en verdig markering av jubileumet.

Den 22. oktober arrangerer vi en hyggelig vandring med skogfaglige stopper, god mat og godt humør!

Program og informasjon finner du her: INVITASJON Spjutnes 100 år

Påmeldingsfrist 19. oktober til rannveig@trondelagenskogselskap.no eller på mobil til 47640366

Aktivitetstips høst

Mørk og kald start på årsmøte!

Årsmøtet for Skogselskapet i Buskerud og Telemark for 2020 ble gjennomført 21.09.2021 på Skogskolen i Saggrenda.

Det hele startet mørkt og kaldt 342 meter under bakken i Kongens gruve, som er en del av sølvgruvene i Kongsberg. I gruven fikk deltagerne kunnskap om gruvedrifta, med fokus på bruken av trevirke. En entusiastisk og kunnskapsrik guide fortalte blant annet om fyrsettingsmetoden som ble brukt til å bryte seg innover i fjellet.

 

 

Inne i Kongens gruve

 

Trygt transportert ut i dagslys av gruvevognene ble selve årsmøtet avholdt i varmere omgivelser, i kantina til skogskolen.

Styreleder Anders Hals tok oss gjennom året som har gått og ledet oss igjennom en tradisjonell  saksliste.
Årsmøtet var godt fornøyd med det arbeidet som skogselskapet har gjort det siste året. Arbeid med alt fra skoleskogdager til kursing av bønder med flisfyringsanlegg viser en stor variasjon i både arbeidsoppgaver og målgrupper skogselskapet jobber for og med. Noe av det som imponerte mest, var nytenkningen og gjennomføringen av digitale skoleskogdager for mer en 800 skoler.
Noen utskiftninger i styret sto for tur. Julie Baalerud Sand og Knut Sønju ble takket av, og Eilev Korsbøen ble applaudert inn som nytt styremedlem.

 

Et godt oppmøte viste at gleden var stor over å møte likesinnede “treskaller”, nå som Covid 19 har begynt å slippe taket. Etter en hyggelig kveld med god mat og gode samtaler, ble årsmøtet for 2020 avsluttet.

 

Det nye styret og daglig leder. F.v. Karl Henrik S. Berke (DL), Ellef Andreas Korsbøen (nyvalgt styremedlem), Hølje Kristian Jore (styremedlem), Anders Hals (styrets leder), Heidi Hovde Skårnes (styremedlem) og Sverre Siljan (nestleder).

 

 

Nytt styre i Oslo og Akershus

På vårt årsmøte 23. september på Sæteren Gård i Bærum var det duket for noen utskiftinger i styret.

Velkommen til Anne Strøm Prestvik fra Nittedal, og Eivind Engh fra Eidsvoll!

 

Styrets sammensetning er etter valget på årsmøtet 2021 som følger:

Leder: Lars Henrik Sundby, Aurskog
Nestleder: Astrid Lindstad, Asker
Styremedlem: Paul Næverlid, Nesodden
Styremedlem: Anne Strøm Prestvik, Nittedal
Styremedlem: Eivind Engh, Eidsvoll

Varamedlem: Eli Tangen Eggum, Ullensaker
Varamedlem: Ole Stabekk, Nesodden

Avtroppende styremedlemmer Gunnar Fjeld og Stian Sandbekkbråten ble behørig takket for deres verdifulle og konstruktive innsats i styret gjennom flere år.

 

I forkant av årsmøtet hadde vi invitert til fagprogram med tema friluftsliv, skogbruk og kommunikasjon. Det var over 40 deltagere, så det tyder på at vi «traff» med valg av tema. Forsamlingen fikk høre fra følgende flinke innledere:

Først ut var Dag Olav Brækkan, Ruteansvarlig marka og naturforvalter i DNT. Han snakket blant annet om den viktige jobben DNT og deres frivillige gjør med merking av løyper, men at det ikke er lett å tilfredsstille alle parter. Det er et stort spenn i både publikums og skogeieres mening om hva som er tilstrekkelig med merking, hva er for mye og hva er for lite. Det er uansett viktig med god dialog mellom skogbruk, friluftsliv og naturvern – det er mange felles interesser, om både bruk og vern.

Helene Nygaardsvik Ruud og Egil Granum ved kommunikasjonsavdelingen i Viken Skog pekte blant annet på at skogbruket møtes med mange forventninger og spørsmål, og at det kan oppleves utfordrende å forsvare næringen mot klager/innvendinger som ofte bygger på manglende forståelse og liten kunnskap om skogbruk. For eksempel kan flatehogst fremstilles som noe forbudt. Hvordan skal man møte det at «ingen» vil se en hogst, men «alle» vil ha treprodukter og går tur på skogsbilveiene? For å legitimere næringen er det viktig å informere. Tenk Tre er en viktig del av det.

Knut Johansson og Halvor Pritzlaff Njerve, hhv. seksjonssjef Nordmarka og kommunikasjonsrådgiver/videoprodusent i Bymiljøetaten Oslo kommune, fortalte om den voldsomme responsen de får på deres innhold på sosiale medier, og om hvordan kommunen har lagt om sin måte å drive skogbruk på. Bymiljøetaten startet med plukkhogst og lukkede hogster for å imøtekomme publikum, og som et slags svar på spørsmålet “hvorfor er folk redde for endringer i naturen!?” Nå er det flere hundre tusen som ser innholdet de legger ut på sosiale medier, og de opplever at publikum er ‘med oss’ på skogbruket som drives, selv om det avvirkes mye.

Åpen dag på Reiersøl Planteskole

 

Skogselskapet i Agder inviterer til åpen dag på planteskolen 28/9-21!

Skogselskapet i Agder flyttet inn i nye lokaler på planteskolen denne sommeren. Sammen med planteskolen har vi ett godt fagmiljø og flotte omgivelser. Vi er opptatt av de unge spirer, både ungskog og ungdom/barn, så dette er midt i blinken! I denne anledning ønsk er vi alle skogens venner velkommen til en fagettermiddag i våre nye omgivelser. Ta gjerne med barna og ungdommen!

 

Bestill planter og hent dem under arrangementet!

Endelig har det regnet litt, og forholdene for høstplanting er gode.

Viktig at disse er bestilt på forhånd slik at de kan pakkes klare til denne dagen.

 

Program: 17.00 – 19.00

17.00 Omvisning på planteskolen og Skogselskapets nye kontorfasiliteter.

Spikking og aktiviteter for barn

18.00 Avduking av planket ved podet eik etter Ustadeika (Supereika fra Skiftenes)

18.15. Grilling og kaffe

 

Årsmøte og årsberetning – Skogselskapet i Østfold

Årsmøte avholdes på Kurøen gård i Rømskog 22 .september kl. 10:00.

Kaffe og Wienerbrød serveres fra kl. 09.30

Adresse:

Ringsbyveien 137, 1950 Rømskog

Årsberetningen deles ut på årsmøtet.

Den kan også lastes ned her:

Årsberetning 2020 Skogselskapet i Østfold

Godt oppmøte på årsmøtet

Årsmøtet 2021 ble avholdt torsdag 16. september med god deltakelse, over 50 medlemmer og gjester hadde funnet veien til Vikedal Kro og Motell. Hans-Petter Tønnessen ble takket av som styreleder, og hele 23 år som styremedlem i Skogselskapet.

I år ble årsmøtet kombinert med seminaret, «Klimatiltak i landbruket – lokal næringsutvikling og samarbeidet» med foredrag fra både private aktører og myndigheter. Det var også utferd til to gårdsbruk der framtidsrettede, klimavennlige løsninger er tatt i bruk i driften.

Inga Ø. Apeland takket avtroppende styreleder Hans-Petter Tønnessen for 23 års innsats i styret.

Seminaret arrangerte vi i tett samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Vindafjord kommune.

Både leder Hans-Petter Tønnessen og nestleder Randi Birkeland hadde sagt nei til gjenvalg, og årsmøtet valgte Christian Aasland til ny leder, og Kristofer Tveiterå til ny nestleder.

Karin Repstad Spanne ble valgt til nytt styremedlem, mens Rasmus Stokkeland og Mathilde Grimsby ble valgt til henholdsvis 1. og 2. vara

Det nye styret etter årsmøtet ser dermed slik ut:

Christian Aasland, leder

Kristofer Tveiterå, nestleder

Inga Ø. Apeland, styremedlem

Karin Repstad Spanne, styremedlem

Per Helle, styremedlem

Rasmus Stokkeland, 1. vara

Mathilde Grimsby, 2. vara

Jan-Erik Larsen vara for Per Helle

 

 

Ikke fyr bål ennå