Fagseminar Skog 22. juni på Kvatninga

I etterkant av årsmøte avholdes et fagseminar som er åpent for alle interesserte!

Tema i år er NIBIOS Ask-prosjekt, råteproblematikk i trøndersk granskog og den nye snutebille-behandlingslinja som skal bygges opp hos Skogplanter Midt Norge.

Etter innlegg innendørs går ferden til Kråkholten som ligger kun 3 minutter med bil fra planteskolen. Her skal vi se på etablering av Ask-prosjektet samt Skogfrøverkets klonarkiv. Hit kommer Skogfrøverket og forteller om arkivet, genmateriale og hvorfor vi har klonarkiver. En svært spennende og innholdsrik samling.

Program finner du her: Program Fagsamling Skog_22. juni Kvatninga

Velkommen!

Husk påmeldingsfrist som er den 16. juni til rannveig@trondelagenskogselskap.no eller til 47640366

Skogdag! Lukkede hogster – gamle hogstformer i ei ny tid!

Skogselskapet i Trøndelag inviterer til skogdag med det aktuelle temaet lukket hogst. Interssen for denne hogstformen er økende og skogbruket børster nå støvet av gammel kunnskap som skal tilpasses det moderne skogbruket. Dette danner grunnlaget for en interssant og skogfaglig samling.

Arena for dagen er skogen på Eggen Gård i Snåsa. Her anla skogforsker Bøhmer et forsøk for snart 100 år siden. En del av denne skogen er bevart og danner base for dagen. Hit kommer fagfolk og fremlegger interessante resultater, også fra fjellskoghogst. Hvordan tilpasser det modene skogbruket seg disse gamle hogstformene? Det får du svar på når forskere og dyktige fagansvarlige legger opp til både informasjon og diskusjon.

Velkommen!

Program finner du her: Program skogdag Snåsa 15. juni_ lukkede hogster

Årsmøte 21.juni på Helleland

Årsmøtet er i år lagt til Landbrukssenteteret på Helleland i Eigersund. Det blir etterfulgt av et seminar med spennende temaerer for skogeieiere og andre som er opptatt av skog.

Dagen avsluttes med et besøk på eiendommen til Egersund Skog og treplantingsselskap på Grødem.

Årsmøtet og seminaret blir arrangert i samarbeid med Statsforvalteren, fylkeskommunen og Eigersund kommune.

Deltakelse er gratis. Påmeldingsfrist er 14. juni. Du melder deg på via nettsidene til Statsforvalteren på denne lenken

Program Årsmøte og seminar «Videre skogsatsing i Dalane» 

Skogselskapet i Rogaland i samarbeid med Statsforvaltaren, fylkeskommunen og Eigersund kommune

Onsdag 21. juni 2023, landbrukssenteret Helleland

Adresse: Sirdalsveien 38, 4376 Helleland

09.30 – 11.00             Ope årsmøte i Skogselskapet. Kaffi med noko attåt

11.00 – 12.00              Lunsj

12.00 – 18.30              Videre skogsatsing i Dalane – ressursoppbygging gjennom god forvaltning og investeringar i skog og kva bør som skogeigar/bonde satse på. Sjå eige program under

 

Skogsatsing i Dalane

12.00 – 12.10              Velkomen til Eigersund v/  varaordførar Leif Erik Egaas

12.10 – 12.30              Rikets tilstand – tilbakeblikk på forvaltninga av skogen i Dalane  v/Stein Bomo Statsforvaltaren i Rogaland.

12.30 – 12.50              Gode råd om skogbruk i prioritert rekkefølgje, v/Hans Petter Tønnessen avtroppande skogbrukssjef gjennom mange år.   

12.50 – 13.10              Motivasjon for investeringar i eigen skog og planar framover     v/Bjørn Risa entreprenør og skogeigar

13.10 – 13.30             Ny organisering av skog- og vilt forvaltninga i Dalane – kva kan  kommunen tilby av gode gulrøter for vidare skogsatsing

v/nye skog- og viltansvarlege Anders Øfstaas og Sander Huslende Alfredsen

 

13.30 – 13.45              Beinstrekk og påfyll

 

13.45 – 14.30             Skogbruk i eit endra klima – aktuelle treslag og skogtiltak i Dalane 

v/Bernt Håvard Øyen direktør Bryggen Bergen og tidlegare skogforskar   NIBIO (tidlegare Skog og landskap)

 

14.30 –  15.00             Ny Norsk PEFC Skogstandard – kva betyr det for deg som skogeigar?                                                   v/Simon Thorsdal Bærekraft- og næringspolitisk sjef i AT-Skog SA

 

15.00 –  15.30             Kva kan AT- Skog og Nortømmer AS tilby Skogeigarane i Dalane

                                   v/Simon Thorsdal og Ulrik Junker Dehn, virkeskjøper Rogaland

15.30 – 18.30              UTFERD: bålkaffi/mineralvatn med noko godt attåt

 

16.00 – 18.30              Besøk Egersund Skog- og treplantingsselskap – Orientering om eigedomen på Grødem og resultat og erfaring frå bruk av ulike treslag

Vert: Irene Randen

Besøksadresse; Grødem 27/2 (riksvei 44 mot Stapnes og Grødem)

18.30                          Slutt

 

 

Velkommen til Årsmøte i Skogselskapet i Trøndelag

Den 22. juni avholdes årsmøte på Kvatninga i Overhalla.

Årsmøte åpner kl. 10.00 av styreleder Ståle Solem og Overhallas ordfører Hege Saugen.

Årsmelding 2022 finner du her: Årsmelding 2022 Skogselskapet i Trøndelag_endelig

 

I etterkant av årsmøte arrangerer vi et åpent fagseminar med følgende innlegg:

 •  Ask og askeskuddsjuke, genetisk variasjon og muligheter for utvikling av motstandsdyktig plantemateriale v/ Mari Mette Tollefsrud, Forsker NIBIO
  Råte i granskog i Midt-Norge: omfang og bekjempelse v/ Ari Hietala, Seniorforsker NIBIO
  Ny snutebillebehandling på Skogplanter Midt-Norge v/ Erlend Grande, Prosjektleder SPMN og Skogkonsulent Skogselskapet i Trøndelag

Dagen avsluttes på Kråkholten (3. min med bil) hvor vi skal se på etablering av Ask-forsøk og Skogfrøverkets klonarkiv.

Program for den faglige delen finner du her: Program Fagsamling Skog_22. juni Kvatninga

 

Påmelding innen 16. juni

til rannveig@trondelagenskogselskap.no eller pr. telefon til 47 64 03 66.

Velkommen!

Årsmøte 2023 Østfold

Skogselskapet i Østfold inviterer alle våre medlemmer til årsmøtearrangement

Mandag 5. juni på Vitenparken Campus Ås

Foredrag kl 15:00

Thor Gotaas – morsomt og interessant om skiløpere og skogsarbeid, og kanskje litt om norske koier
Thor er folkeminnegransker og forfatter, og tar seg en kveld fri fra vårens skogplanting for å gi oss et engasjerende foredrag på inn- og utpust.

Svein Solberg – skogfaglig og aktuellt om skogbehandling for fremtida (her finner du foredraget til Svein)
Svein er Seniorforsker ved Divisjon for skog og utmark, NIBIO, og har mange interessante betraktninger om fremtidens skogskjøtsel i et klima i endring.

Middag kl 18:00

Årsmøte kl 19:00

Saksliste for årsmøte:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
 4. Godkjenning av årsmeldingen
 5. Godkjenning av regnskapet
 6. Valg
 7. Vedtektsendringer (forslaget finner du her)
 8. Fastsettelse av medlemskontingenten – saken strykes hvis vedtektsendringen vedtas
 9. Utmerkelser

Foredrag og middag arrangeres i fellesskap med Skogselskapet i Oslo og Akershus, Årsmøtene arrangeres i hver sine lokaler etter middagen.

 

Velkommen til en underholdene, interessant og sosial ettermiddag!

Påmeldingsfrist 30. mai, av hensyn til servering

Klikk her for å melde deg på – og hvis du ikke medlem i Skogselskapet, bli medlem her.

Ta kontakt med ostfold@skogselskapet.no hvis du har noen spørsmål.

Skogselskapet i Møre og Romsdal inviterer til årsmøte – 31.mai

 

 

Les årsmeldingen for 2022 her:

Årsmelding 2022

Dokumenter utover sakslisten se her:

Forslag til nye vedtekter

 

Årsmøte 2023 Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus inviterer alle våre medlemmer til årsmøtearrangement

Mandag 5. juni på Vitenparken Campus Ås

Foredrag kl 15:00

Thor Gotaas – morsomt og interessant om skiløpere og skogsarbeid, og kanskje litt om norske koier
Thor er folkeminnegransker og forfatter, og tar seg en kveld fri fra vårens skogplanting for å gi oss et engasjerende foredrag på inn- og utpust.

Svein Solberg – skogfaglig og aktuellt om skogbehandling for fremtida (her finner du foredraget til Svein)
Svein er Seniorforsker ved Divisjon for skog og utmark, NIBIO, og har mange interessante betrakninger om fremtidens skogskjøtsel i et klima i endring.

Middag kl 18:00

Årsmøte kl 19:00

Last ned årsmelding for 2022

Årsmøtesaker

1. Åpning ved styreleder
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
5. Behandle og godkjenne styrets årsberetning og årsregnskapet
6. Vedtektsendringer (Forslaget finner du her.)
7. Valg
8. Fastsette medlemskontingent for 2024. Saken strykes, hvis vedtektsendringer vedtas
9. Behandle innkomne saker. Frist for å melde inn saker er 25. mai

Velkommen til en underholdene, interessant og sosial ettermiddag!

Påmeldingsfrist 29. mai, av hensyn til servering

Klikk her for å melde deg på – og hvis du ikke medlem i Skogselskapet, bli medlem her.

Ta kontakt med Snorre hvis du har noen spørsmål.

Årsmøte 9. mai

Sogn og Fjordane Skogselskap inviterer til årsmøte i Gloppen tysdag 9. mai

Alle medlemmar er invitert til synfaring i Trivselsskogen i Sandane frå kl. 10.00 og Årsmøte frå kl. 12.00 på Gloppen Hotell

Vil du delta må Ruben R. Bøtun kontaktast, enten på e-post: ruben@skogselskapet.no eller telefon: 9576 1717 seinast 5.mai.

 

Program for dagen:

Kl. 10.00:            Synfaring i Trivselsskogen med servering av kaffi

Informasjon frå skogbrukssjef Karoline Bjerkeset/Lindis Østgård

Kl. 12.00:            Opning av styreleiar Terje Engvik

Det norske Skogselskap. Presentasjon av direktør Trygve Enger.

Foredrag: «Vekst, utvikling og verdiar i treslag i kyst- og fjordstrøk vestafjells»,
av Bernt-Håvard Øyen – UTGÅR

Kl 13.30:             Lunsj

Kl. 14.30:            Årsmøtesaker

 1. Val av møteleiar, og to som signerer protokollen.
 2. Årsmelding for 2022
 3. Rekneskap for 2022
 4. Val og fastsetjing av tillitsvaldegodtgjersler
 5. Vedtektsendringar – medlemskategoriar og kontingentsatsar for 2024
 6. Evt. innkomne saker

 

Vel møtt til årsmøtet!

Med helsing
Sogn og Fjordane Skogselskap

Terje Engvik
Leiar

Valgkomiteens innstilling til årsmøte 6/5

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøte i skogselskapet.

 

Leder    :     Trygve Haugeland  –   Lyngdal  – tar gjenvalg – velges for 1 år

N.leder :     Elma Liane                – Lillesand  – tar gjenvalg – velges for 1 år

Styremedlemmer – her er kun Elma Liane på valg.

Hun tar gjenvalg og velges for 3 år.

Når det gjelder varamedlemmer tar alle tre gjenvalg.

 1. vara Gunn Haga Brekka       – Arendal  – velges for 1 år
 2. vara Arne Topstad _Kristiansand – velges for  1 år
 3. vara Gerd Bråtveit – Lindesnes   – velges for 1 år

 

Revisor  : Åsulv Espeland – Arendal  – tar gjenvalg – velges for 1 år

Valgnemd :  Kåre Grødum   – Arendal – valgt for 2022 – 2024

Nils Kåre Belland – Birkenes  – valgt for 2022 – 2024

Årsmøtet / styret må oppnevne to nye medlemmer til valgkomiteen.

Når det gjelder godtgjørelser innstiller valgkomiteen på videreføring av dagens satser.

Valgkomiteen har bestått av : Tor Torkildsen, Kåre Grødum , Nils Kåre Belland og Tormod Vågsnes.

Tormod Vågsnes har fungert som koordinator i valgkomiteen

 

Tromøy den 21 april

Tormod Vågsnes