Rådsmøte 2022 i verdens høyeste trebygg, Mjøstårnet

Skoleskogdager på Limagarden

Så er høstens skoleskogdager på Limagarden i Gjesdal gjennomført. Totalt 240 elever på 6. og 7. trinn fra hele kommunen har deltatt på de totalt 8 dagene som er arrangert i løpet av september.

Dagene på Limagarden er sammensatt av to hoveddeler; Høsting av frukt, bær og rabarbra som elevene så bruker til å lage saft, syltetøy og fruktpai på kjøkkenet.

 

Den andre delen, som Skogselskapet har ansvaret for, handler om rydding i kulturlandskapet, saging, kløyving og pakking av ved, og ikke minst en skogsti med oppgaver med vekt på ulike treslag.

Det er stort mangfold av løvtrær på Limagarden, og elevene lærer om artsgjenkjenning, de ulike artenes egenskaper, og bruk i dag og i tidligere tider.

Som i Njåskogen på våren, samarbeider Skogselskapet også her med Jærmuseet om undervisningen.

Gjenvalg på årsmøtet

Årsmøtet ble holdt på Jørpeland i Strand kommune tirsdag 14. juni. Alle som var på valg i år hadde sagt ja til gjenvalg, og samtlige ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Styret ser dermed slik ut:

Christian Aasland, leder.

Kristofer Tveiterå, nestleder.

Inga Apeland, styremedlem.

Karin Repstad Spanne, styremedlem.

Per Helle, styremedlem (fylkestinget)

Rasmus Stokkeland, 1. vara.

Mathilde Grimsby, 2. vara.

Jan-Erik Larsen, personlig vara for Per Helle

I forlengelsen av årsmøtet arrangerte vi også i år et seminar med aktuelle tema, pluss tilhørende ute-del.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes ønsket skogfolket velkommen til Strand, og orienterte om kommunen med spesiell vekt på skogrelatert aktivitet. Strand er for eksempel stor på landsbasis innen juletreproduksjon.

Fra besøket hos Jørpeland Sag som avrundet seminaret

Fylkesskogmester Stein Bomo hos Statsforvalteren foredro om gode klimatiltak i skog, mens daglig leder Anders Kristiansen i Trefadder AS fortalte om ideen bak, og utviklingen av selskapet, som selger CO2-kvoter basert på planting av klimaskog.

Øyvind Stranna Larsen fra Norsk Ved forum for vedprodusenter orienterte om vedproduksjonen i Norge. Ute-delen bestod av synfaring i lokal skog med innledning av fagansvarlig i Trefadder AS, Rasmus Stokkeland, før dagen ble avrundet med bedriftsbesøk hos  Åshild og Svein Kjetil Rønnevik på Jørpeland Sag/Ryfylke vedlager.

Invitasjon til åpent årsmøte

Som tidligere varslet blir det åpent årsmøte i Skogselskapet i Rogaland tirsdag 14. juni på Jørpeland. Årsmøtet blir etterfulgt av seminaret Grønt skifte i praksis» med både foredrag og utferd. Frist for påmelding er 7. juni.

Seminaret arrangerer vi i samarbeid med Statsforvalteren, Rogaland fylkeskommune og Strand kommune.

Påmelding skjer på hjemmesiden til Statsforvalteren der du krysser av for deltakelse på de ulike delene av arrangementet.:

https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Kurs-og-konferanser/2022/06/seminar-om-co2-fangst-i-skog-og-vedproduksjon/

 

Årsmøte og seminar «Grønt skifte i praksis»  

Skogselskapet i Rogaland i samarbeid med Statsforvaltaren, fylkeskommunen og  Strand kommune

Tysdag 14. juni 2022, Villa Rosehagen Jørpeland

Adresse: Vågabakken 1, 4100 Jørpeland

 

09.30 – 11.30             Ope årsmøte i Skogselskapet. Kaffi med noko attåt

11.30 – 12.30              Lunsj

12.30 – 18.00              CO2 fangst i skog og vedproduksjon utferd. Sjå eige program under

 

CO2 fangst i skog og vedproduksjon

12.30 – 12.40              Velkomen til Strand v/ Irene Heng Lauvsnes, ordførar i Strand

12.40 – 13.00              Gode klimatiltak i skog v/Stein Bomo Statsforvaltaren i Rogaland.

13.00 – 13.30              Få betalt for å fange CO2 i eigen skog v/Anders Kristiansen, dagleg  leiar i Trefadder AS.

13.30 – 13.45              Spørsmål

13.45 – 14.00              Beinstrekk og påfyll

14.00 – 14.30              Kva må til for å tene pengar på vedproduksjon? v/Øyvind Stranna Larsen, Norsk Ved

14.30 – 14.45              Spørsmål

14.45 – 18.00               UTFERD: Kaffi/mineralvatn med noko godt attåt

15.00 – 16.00               Aktuelle klimaskogareal – synfaring ved skytebanen på Jørpeland og

Innleiing ved Rasmus Stokkeland, fagansvarleg Trefadder AS

Besøksadresse:  Leitevegen 115, 4100 Jørpeland

 

16.15-18.00                  Profesjonell vedproduksjon – demonstrasjon og orientering             

Vert: Åshild og Svein Kjetil Rønnevik

Besøksadresse:  Jørpeland Sag/trelast AS (Ryfylke vedlager) Kvalvågvegen 297, 4105 Jørpeland

18.00                         Slutt

 

Påmeldingsfrist er 7. juni 2022.

Deltaking på årsmøte og seminar inkludert lunsj og anna servering er gratis. Det er god parkering like ved Rosehagen. Transport blir basert på personbilar på utferd. Det er greie forhold for parkering.

Vi tek atterhald om eventuelle deltakaravgrensingar/endringar som følgje av Covid-19 og smitteutbrot.

 

Velkomen til Strand og Jørpeland!

Spikking i vårsol på Naturdagen

Søndag. 8 mai deltok vi med stand på Naturdagen ved Stokkavatnet i Stavanger, et årlig arrangement som Stavanger kommune gjennomfører i samarbeid med en rekke natur- og friluftsorganisasjoner. Selvskryt avstår vi selvsagt fra, bare konstaterer at det var folksomt på Skogselskapets stand hele dagen.

Der var hovedattraksjonen spikking av, og påfølgende fargelegging av, seljepinner for de små – og også for en hel del av de store som åpenbart koste seg med å gjenoppfriske gamle knivkunster.

De sistnevnte kunne også bryne seg på artsgjenkjennelse av tre, basert på våre medbrakte vedkubber. Og det var en øvelse som vitner om at når gran og bjørk er unnagjort, ja så begynner treslag å bli vanskelig for mange.

I tillegg deltok flere på vår skogsquiz på nettet etter

å ha lastet ned en QR-kode til mobiltelefonen. Også her tyder mye på at kunnskapen om skog nok er sterkt varierende, men det var også de som imponerte med høyt kunnskapsnivå.

Men mest handlet det om spikking på vår stand. Dette er et arrangement for familier, og da viser det seg igjen og igjen at spikking er populært for alle aldersgrupper. Pågangen var så stor at vi de flere ganger måtte finne fram saga, gå i skogen og finne mer selje til emner.

Vi benyttet også muligheten til å dele ut Skogselskapets vervebrosjyre, så da er det bare å vente på nye innmeldinger!

Skoleskogdager i strålende vær!

Rundt 540 elever fra Time og Klepp meldte seg på tilbudet om skoleskogdag i Njåskogen i år. Vi er godt i gang med dagene som startet like etter påske. Elevene legger for dagen stor entusiasme, og går løs på de ulike i oppgavene de får med imponerende iver. Og når været også spiller på lag som i år, ja så er suksessen sikret.

De etter hvert tradisjonsrike skoleskogdagene  i Njåskogen har blitt til gjennom våre  gode samarbeidspartere, Jærmuseet/Vitengarden og grunneier Jæren Skoglag. Fra i år er vi så heldige å også ha Jæren Sparebank med oss på laget – noe som er med på å sikre framtiden for arrangementet, foreløpig for en treårsperiode.

Det er nemlig ikke billig å gjennomføre skoleskogdager for så mange elever, og det fordelt over mange dager. Men med økonomisk støtte ligger forholdene nå til rette for at Njåskog-dagene kan gjennomføres på dagens nivå også i årene som ligger foran.

Elevene, som er på 5. til 7. trinn får undervisning om skogens rolle som kimaarbeider, pleie av ungskog, og de sager, kløyver og pakker ved.

Hver elev får i tillegg plante nye trær, og de gjennomfører en natursti i skogen med oppgaver om

skogen både som fornybar ressurs, som næringsgrunnlag, og som biotop for alt fra maur til elg. Skogens rolle som en viktig bidragsyter i klimakampen er også en viktig del av naturstien. Det blir også lagt vekt på å lære elevene hensynsfull ferdsel i naturen, med særlig vekt på tiltak mot skogbranner.

Familiedag på Vitengarden

Søndag 24. april deltok vi på den årlige familiedagen som Jærmuseet arrangerer på Vitengarden på Nærbø. Det var 360 deltakere innom i løpet av dagen, og Skogselskapet i Rogaland bidro med å sette opp en natursti i skogen på gården med spørsmål om skog, skogsdrift, klima og fauna.

Her fikk familiene som deltok testet kunnskapen sin, og ved siste post ventet øks og sag ved siden av velvoksne tømmerstokker. Her fikk både store og små prøvd seg på vedproduksjon – og de ivrigeste fikk en fullpakket vedsekk med seg hjem.

 

I tillegg hadde vi utdeling av informasjon/vervebrosjyre på selve museet. Alt i alt en trivelig og travel søndag på Nærbø-  både for deltakere og arrangører.

Rogaland 4H var også medarrangør, og viste godt igjen med mange aktiviteter rundt på museumsgården.

Kaffi og skogprat i Sørmarka

Skogselskapet i Rogaland «tjuvstartet» markeringen av FNs internasjonale Skogdag, som er 21. mars, med familiedag i Sørmarka søndag 20. mars. Strålende sol lokket svært mange til arrangementet.
Vi tok i mot besøkende med bål og kaffilars, spikke-emner og kniver til barna, og ikke minst inviterte vi til læring gjennom digital skog-quiz ,og artsbestemmelse av medbrakte treslag.

De som la søndagsturen innom arrangement fikk også utdelt informasjon om skogens avgjørende rolle for alt liv på jorden, og det arbeidet som Skogselskapet legger ned både lokalt og nasjonalt.

Hyggelig er det også at vi fikk nye medlemmer gjennom arrangementet.

FNs Internasjonale Skogdag er innstiftet for å sette søkelys på skogbevaring og bærekraftig utvikling, og ikke minst alle menneskene som lever i og av skogen.

Skog er kilde til verdiskaping og velferd i store deler av verden, er en grunnleggende forutsetning for det globale miljøet og gir store positive bidrag i klima-arbeidet.

Helt siden FNs konferanse om miljø og utvikling i 1992 har det vært et felles internasjonalt mål å styrke politisk forpliktelse og handling for en bærekraftig forvaltning av verdens skoger.

Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate, og gir mat og ly til over 80 prosent av alle dyr. I tillegg er 1,6 milliarder mennesker avhengig av skogen for sitt levebrød. Avskoging gjør at en million dyre- og plantearter er truet.

Skogens dag

Fagdag om bioenergi på Bryne

Et 20-talls deltakere var torsdag 11. november samlet på Bryne til den første av totalt 4 fagdager som inngår i vårt prosjekt «Skogbasert bioenergi i landbruket». Prosjektet går over to år, og det vil bli avholdt fagdager over hele Rogaland. Les mer