Årsmøte 21.juni på Helleland

Årsmøtet er i år lagt til Landbrukssenteteret på Helleland i Eigersund. Det blir etterfulgt av et seminar med spennende temaerer for skogeieiere og andre som er opptatt av skog.

Dagen avsluttes med et besøk på eiendommen til Egersund Skog og treplantingsselskap på Grødem.

Årsmøtet og seminaret blir arrangert i samarbeid med Statsforvalteren, fylkeskommunen og Eigersund kommune.

Deltakelse er gratis. Påmeldingsfrist er 14. juni. Du melder deg på via nettsidene til Statsforvalteren på denne lenken

Program Årsmøte og seminar «Videre skogsatsing i Dalane» 

Skogselskapet i Rogaland i samarbeid med Statsforvaltaren, fylkeskommunen og Eigersund kommune

Onsdag 21. juni 2023, landbrukssenteret Helleland

Adresse: Sirdalsveien 38, 4376 Helleland

09.30 – 11.00             Ope årsmøte i Skogselskapet. Kaffi med noko attåt

11.00 – 12.00              Lunsj

12.00 – 18.30              Videre skogsatsing i Dalane – ressursoppbygging gjennom god forvaltning og investeringar i skog og kva bør som skogeigar/bonde satse på. Sjå eige program under

 

Skogsatsing i Dalane

12.00 – 12.10              Velkomen til Eigersund v/  varaordførar Leif Erik Egaas

12.10 – 12.30              Rikets tilstand – tilbakeblikk på forvaltninga av skogen i Dalane  v/Stein Bomo Statsforvaltaren i Rogaland.

12.30 – 12.50              Gode råd om skogbruk i prioritert rekkefølgje, v/Hans Petter Tønnessen avtroppande skogbrukssjef gjennom mange år.   

12.50 – 13.10              Motivasjon for investeringar i eigen skog og planar framover     v/Bjørn Risa entreprenør og skogeigar

13.10 – 13.30             Ny organisering av skog- og vilt forvaltninga i Dalane – kva kan  kommunen tilby av gode gulrøter for vidare skogsatsing

v/nye skog- og viltansvarlege Anders Øfstaas og Sander Huslende Alfredsen

 

13.30 – 13.45              Beinstrekk og påfyll

 

13.45 – 14.30             Skogbruk i eit endra klima – aktuelle treslag og skogtiltak i Dalane 

v/Bernt Håvard Øyen direktør Bryggen Bergen og tidlegare skogforskar   NIBIO (tidlegare Skog og landskap)

 

14.30 –  15.00             Ny Norsk PEFC Skogstandard – kva betyr det for deg som skogeigar?                                                   v/Simon Thorsdal Bærekraft- og næringspolitisk sjef i AT-Skog SA

 

15.00 –  15.30             Kva kan AT- Skog og Nortømmer AS tilby Skogeigarane i Dalane

                                   v/Simon Thorsdal og Ulrik Junker Dehn, virkeskjøper Rogaland

15.30 – 18.30              UTFERD: bålkaffi/mineralvatn med noko godt attåt

 

16.00 – 18.30              Besøk Egersund Skog- og treplantingsselskap – Orientering om eigedomen på Grødem og resultat og erfaring frå bruk av ulike treslag

Vert: Irene Randen

Besøksadresse; Grødem 27/2 (riksvei 44 mot Stapnes og Grødem)

18.30                          Slutt

 

 

Familiedag på Nærbø

Søndag 30. april arrangerte vi den årlige familiedagen på Vitengarden på Nærbø. Dette er et etterhvert tradisjonsrikt arragnement som trekker mye folk. Så også i år, det var flere hundre besøkende innom i løpet av dagen.

Familiedagen er et samarbeidsprosjekt mellom Jærmuseet, Skogselskapet og Rogaland 4H.

Sko

gselskapet  i Rogaland bidro med å sette opp en natursti i skogen på gården med spørsmål om skog, skogsdrift, klima og fauna.

Her får familiene som deltok testet kunnskapen sin, og ved siste post ventet øks, sag og  velvoksne tømmerstokker. Her fikk både store og små prøvd seg på vedproduksjon.

Presisjonsfelling av  trær med «Fellejon» sto også på programmet.

I tillegg hadde vi utdeling av informasjon/vervebrosjyre på selve museet. Alt i alt nok en trivelig og travel søndag på Nærbø.  

Spikkefest på Naturdagen i Stavanger

Søndag 23. april deltok vi på årets Naturdag i Stavanger med vårt etterhvert tradisjonsrike spikkebord. Også i år ble det en hektisk dag med mange besøk på standen.

Naturdagen i Stavanger er et årlig arrangement som Stavanger kommune gjennomfører i samarbeid med en rekke natur- og friluftsorganisasjoner. Arrangementet forgår på Dyrsnes ved Stokkavatnet.

Skogselskapet har i en årrekke bidratt på Naturdagen med sin faste post, der spikking for de minste er hovedattraksjonen. Erfaringsmessig er det imidlertid også populært blant foreldregenasjonen – mange finner glede i å gjenoppfriske barndommens ferdigheter med spikkekniven.

De voksne kunne også bryne seg på artsgjenkjennelse av ulike treslag, med utgangspunkt i våre medbrakte vedkubber.

Gratis webinar for skogeigarar!

Temaet for seminaret er viktige moment før hogst.

Skogselskapet i Rogaland inviterer til webinar med fokus på optimal verdiskaping for skogeigarar.

Fagleg ansvarleg  er Rasmus Hagalid Stokkeland, utdanna skogingeniør frå tidlegare Noregs Landbrukshøgskule, no NMBU på Ås.

Tidspunkt: Tysdag 9. mai 2023 kl. 20.00 – 21.30

I webinaret vil du få gode råd og innspel til korleis du får mest mogeleg verdi ut av skogen din.

Stikkord for innhaldet:

  • Viktige moment du må tenkja gjennom før hogst.
  • Auk verdien av skogen din – bygg veg!
  • Lokale og regionale tilskotsordningar – korleis kan dei utnyttast best mogleg?
  • Open post der deltakarane kan ta opp emne

Påmelding:

Du melder deg på ved å senda e-post til rogaland@skogselskapet.no innan måndag 8.mai.

Velkomen til webinar!

Skoleskogdager i Njåskogen

16. april startet vi med vårens skoleskogdager i Njåskogen, og årets sesong avsluttes ikke før 9. mai. Det er elever fra 5. – 7. trinn fra Time og Klepp som deltar

Der får de praktisk innføring i ungskogpleie, skogplanting og får øvd seg med både sag og øks. En natursti med oppgaver om skogbrannberedskap, biologisk mangfold, og skogens klimarolle står også på programmet.

Skoleskogdagene er populære, noe både elever og lærere viser gjennom entusiastisk deltakelse i aktivitetene som inngår i skogdagen

Også for oss i Skogselskapet er dette svært trivelige dager, det er inspirerende å se iveren elevene legger for dagen. Læreviljen er stor, og spørsmålene mange.

Skoleskogdagene gjennomfører vi i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, Jæren Sparebank, grunneier Jæren Skoglag, og Jærmuseet/Vitengarden. Medlemmer i Skogselskapet stiller som instruktører og veiledere på dugnadsbasis.

Gratulerer med Verdens Skogdag!

21. mars er verdens skogdag. Vi «tjuvstartet» markeringen av dagen med et arrangement i Sørmarka i Stavanger søndag 19. mars.

Her fikk både barn og unge informasjon om Verdens Skogdag, og om Skogselskapets arbeid, lokalt som nasjonalt. Det var også lagt opp til aktiviteter for barna, som spikking.

FNs generalforsamling besluttet i 2013 at 21. mars skal være Den internasjonale skogdagen. Siden har dagen blitt markert over hele verden for å øke bevisstheten om den store betydningen skogen har for alt liv på jorden.

Skog er kilde til verdiskaping og velferd i store deler av verden, har avgjørende betydning for det globale miljøet, og gir store positive bidrag i klima­arbeidet. Helt siden FNs konferanse om miljø og utvikling i 1992 har det vært et felles internasjonalt mål å styrke politisk forpliktelse og handling for en bærekraftig forvaltning av verdens skoger.

Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate, og gir mat og ly til over 80 prosent av alle landdyr. 1,6 milliarder mennesker er avhengig av skogen for sitt levebrød. Avskoging gjør at en million dyre- og plantearter er truet.

Det er altså all grunn til å markere Verdens Skogdag!

Fagdag i Ryfylke

Ryfylke og Hjelmeland var først ut i vår serie av fagdager for skogeiere lørdag 4. mars. Deltakerne får både teoretisk og praktisk undervisning om effektivt skogbruk. Per Helle, styremedlem i Skogselskapet og instruktør i Skogkurs,  er faglig ansvarlig for undervisningen, og han fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Les mer

Bli med på fagdag i Hjelmeland!

Me startar i år prosjektet «Aktive skogeigarar», eit prosjekt som tek sikte på å hjelpa skogeigarar i Rogaland til å forvalta skogressursaene sine på beste vis. Prosjektet vil gå over 3 år med ei rekkje element, slik som fagdagar over heile fylket, webinarer og mykje meir.

Første arrangement i prosjektet er fagdag i Ryfylke. Deltaking er gratis, men av omsyn til servering treng me påmelding.

Stad: Spinneriet, Burmavegen 11, Hjelmeland

Tidspunkt: Laurdag 4.3.23 kl. 10.00 – 16.00

Fagdagen er sett saman av ein innedel før Skogselskapet spanderar lunsj.  Ettermiddagen brukar med ute i skogen der me ser på bestandar i ulike stadier, frå nyplanta til hogstmoden skog.

Fagansvarleg er Per Helle, instruktør frå Skogkurs.

Påmelding innan onsdag 1. mars på epost til: rogaland@skogselskapet.no

Program:

10.00 – 12.30

Inntektsmoglegheiter i gammelskogen

  • Kva verdi kan eit velstelt plantefelt ha?
  • ‘Kva kjenneteiknar hogstmoden gamalskog?

For tideleg hogst – store inntektstap

  • Kva taper eg ved for tidleg hogst?
  • Korleis unngå å hogga for tidleg?

Skogfond – formidabel effekt på lommeboka

  • Kva skuldast den store effekten?
  • Korleis bereknar eg effekten på eigen eigedom?

12.30. Lunsj

13.00 – 16.00

Gode eksempel på velskjøtta skog i lokale bestandar. Transport i eigne bilar.

Rådsmøte 2022 i verdens høyeste trebygg, Mjøstårnet

Skoleskogdager på Limagarden

Så er høstens skoleskogdager på Limagarden i Gjesdal gjennomført. Totalt 240 elever på 6. og 7. trinn fra hele kommunen har deltatt på de totalt 8 dagene som er arrangert i løpet av september.

Dagene på Limagarden er sammensatt av to hoveddeler; Høsting av frukt, bær og rabarbra som elevene så bruker til å lage saft, syltetøy og fruktpai på kjøkkenet.

 

Den andre delen, som Skogselskapet har ansvaret for, handler om rydding i kulturlandskapet, saging, kløyving og pakking av ved, og ikke minst en skogsti med oppgaver med vekt på ulike treslag.

Det er stort mangfold av løvtrær på Limagarden, og elevene lærer om artsgjenkjenning, de ulike artenes egenskaper, og bruk i dag og i tidligere tider.

Som i Njåskogen på våren, samarbeider Skogselskapet også her med Jærmuseet om undervisningen.