25 skogeiere deltok lørdag 30. september på fagdag på Sviland i Sandnes. Formiddagen tilbrakte de på skolebenken i på Tveit bygdehus i Søredalen, mens ettermiddagen var satt av til praktisk undervisning i Svilandskogen. Av: Kjell Terje Skrunes, Skogselskapet i Rogaland Fagdagen er den andre av totalt seks fagdager som vi kommer til å gjennomføre i […]

Årsmøte 2023 med etterfølgende seminar og skogstur var lagt til Egersund, der  varaordfører Leif Erik Egaas ønsket Skogselskapet velkommen. Kristofer Tveiterå ble valgt til ny styreleder, mens Olav F. Knutsen ble valgt til ny nestleder. Tveiterå rykker dermed opp fra vervet som nestleder han har hatt de siste årene. Christian Aasland ønsket ikke gjenvalg til […]

Årsmøtet er i år lagt til Landbrukssenteteret på Helleland i Eigersund. Det blir etterfulgt av et seminar med spennende temaerer for skogeieiere og andre som er opptatt av skog. Dagen avsluttes med et besøk på eiendommen til Egersund Skog og treplantingsselskap på Grødem. Årsmøtet og seminaret blir arrangert i samarbeid med Statsforvalteren, fylkeskommunen og Eigersund […]

Søndag 30. april arrangerte vi den årlige familiedagen på Vitengarden på Nærbø. Dette er et etterhvert tradisjonsrikt arragnement som trekker mye folk. Så også i år, det var flere hundre besøkende innom i løpet av dagen. Familiedagen er et samarbeidsprosjekt mellom Jærmuseet, Skogselskapet og Rogaland 4H. Sko gselskapet  i Rogaland bidro med å sette opp […]

Et 20-talls deltakere var torsdag 11. november samlet på Bryne til den første av totalt 4 fagdager som inngår i vårt prosjekt «Skogbasert bioenergi i landbruket». Prosjektet går over to år, og det vil bli avholdt fagdager over hele Rogaland.

En rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), utført på vegne av Kystskogbruket, konkluderer med enorme samfunnsøkonomiske gevinster av å utbedre flaskehalser og oppklassifisere kommunale og fylkeskommunale veier i Rogaland og Vestland. I de to fylkene vil nytten av å oppgradere flaskehalsene gi en samfunnsnytte på hele 557 millioner, der 395 millioner kommer fra tømmertransport alene. I […]

Landbruket er ei næring som både brukar og kan produsere energi. Bli med på fagdag på Bryne den 11. november om bruk av bioenergi til oppvarming i landbruksbygg og veksthus. Skogbasert bioenergi er ein fornybar energikjelde som kan vere løysinga for varmeproduksjon i mange fjøs og veksthus. Bioenergi i jordbruket bidreg til klimaomstilling, berekraftig matproduksjon og […]

Årsmøtet 2021 ble avholdt torsdag 16. september med god deltakelse, over 50 medlemmer og gjester hadde funnet veien til Vikedal Kro og Motell. Hans-Petter Tønnessen ble takket av som styreleder, og hele 23 år som styremedlem i Skogselskapet. I år ble årsmøtet kombinert med seminaret, «Klimatiltak i landbruket – lokal næringsutvikling og samarbeidet» med foredrag […]

Vi er i gang med høstens skoleskogdager på Limagarden i Gjesdal. Som i Njåskogen i vår, samarbeider Skogselskapet også her med Jærmuseet om undervisningen. Undervisningen på Lima vil pågå fra slutten av august til skolenes høstferie. Dagen er sammensatt av to hoveddeler; Høsting av frukt, bær og rabarbra som elevene så bruker til å lage […]

Torsdag 16. september avholder Skogselskapet i Rogaland åpent årsmøte på Vikedal Kro og Motell i Vindafjord. Årsmøtet etterfølges av et spennende seminar om klimatiltak i landbruket som grunnlag for lokal næringsutvikling, og samarbeidet mellom bønder, næringsliv og myndigheter i det grønne skiftet. Skogselskapet er arrangører i tett samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, og […]