Prosjektet «Aktive skogeigarar», eit prosjekt som tek sikte på å hjelpa skogeigarar i Rogaland til å forvalta skogressursaene sine på beste vis, rullar vidare. No er det klart for ny fagdag om skog, denne gong i Eigersund. Deltaking er gratis, men av omsyn til servering treng me påmelding. Stad: Lanbrukssenteret, Sirdalsveien 38 Helleland Tidspunkt: Laurdag […]

25 skogeiere deltok lørdag 30. september på fagdag på Sviland i Sandnes. Formiddagen tilbrakte de på skolebenken i på Tveit bygdehus i Søredalen, mens ettermiddagen var satt av til praktisk undervisning i Svilandskogen. Av: Kjell Terje Skrunes, Skogselskapet i Rogaland Fagdagen er den andre av totalt seks fagdager som vi kommer til å gjennomføre i […]

Årsmøte 2023 med etterfølgende seminar og skogstur var lagt til Egersund, der  varaordfører Leif Erik Egaas ønsket Skogselskapet velkommen. Kristofer Tveiterå ble valgt til ny styreleder, mens Olav F. Knutsen ble valgt til ny nestleder. Tveiterå rykker dermed opp fra vervet som nestleder han har hatt de siste årene. Christian Aasland ønsket ikke gjenvalg til […]

Årsmøtet er i år lagt til Landbrukssenteteret på Helleland i Eigersund. Det blir etterfulgt av et seminar med spennende temaerer for skogeieiere og andre som er opptatt av skog. Dagen avsluttes med et besøk på eiendommen til Egersund Skog og treplantingsselskap på Grødem. Årsmøtet og seminaret blir arrangert i samarbeid med Statsforvalteren, fylkeskommunen og Eigersund […]

Søndag 30. april arrangerte vi den årlige familiedagen på Vitengarden på Nærbø. Dette er et etterhvert tradisjonsrikt arragnement som trekker mye folk. Så også i år, det var flere hundre besøkende innom i løpet av dagen. Familiedagen er et samarbeidsprosjekt mellom Jærmuseet, Skogselskapet og Rogaland 4H. Sko gselskapet  i Rogaland bidro med å sette opp […]

Søndag 23. april deltok vi på årets Naturdag i Stavanger med vårt etterhvert tradisjonsrike spikkebord. Også i år ble det en hektisk dag med mange besøk på standen. Naturdagen i Stavanger er et årlig arrangement som Stavanger kommune gjennomfører i samarbeid med en rekke natur- og friluftsorganisasjoner. Arrangementet forgår på Dyrsnes ved Stokkavatnet. Skogselskapet har […]

16. april startet vi med vårens skoleskogdager i Njåskogen, og årets sesong avsluttes ikke før 9. mai. Det er elever fra 5. – 7. trinn fra Time og Klepp som deltar Der får de praktisk innføring i ungskogpleie, skogplanting og får øvd seg med både sag og øks. En natursti med oppgaver om skogbrannberedskap, biologisk […]

Temaet for seminaret er viktige moment før hogst. Skogselskapet i Rogaland inviterer til webinar med fokus på optimal verdiskaping for skogeigarar. Fagleg ansvarleg  er Rasmus Hagalid Stokkeland, utdanna skogingeniør frå tidlegare Noregs Landbrukshøgskule, no NMBU på Ås.\r\n\r\nTidspunkt: Tysdag 9. mai 2023 kl. 20.00 – 21.30 I webinaret vil du få gode råd og innspel til […]

Ryfylke og Hjelmeland var først ut i vår serie av fagdager for skogeiere lørdag 4. mars. Deltakerne får både teoretisk og praktisk undervisning om effektivt skogbruk. Per Helle, styremedlem i Skogselskapet og instruktør i Skogkurs,  er faglig ansvarlig for undervisningen, og han fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Fagdagene er en del av prosjektet «Aktive Skogeiere» […]

21. mars er verdens skogdag. Vi «tjuvstartet» markeringen av dagen med et arrangement i Sørmarka i Stavanger søndag 19. mars. Her fikk både barn og unge informasjon om Verdens Skogdag, og om Skogselskapets arbeid, lokalt som nasjonalt. Det var også lagt opp til aktiviteter for barna, som spikking. FNs generalforsamling besluttet i 2013 at 21. […]