Søndag 5. mai deltok vi på årets Naturdag i Stavanger med vårt etter hvert tradisjonsrike spikkebord. Også i år ble det en hektisk dag med mange besøk på standen. Naturdagen i Stavanger er et årlig arrangement som Stavanger kommune gjennomfører i samarbeid med en rekke natur- og friluftsorganisasjoner. Arrangementet forgår på Dyrsnes Natursenter ved Stokkavatnet. […]

Årets skogdag i forbindelse med familiedagen på Vitengarden på Nærbø søndag 21. april ble en ubetinget suksess. Strålende vårvær bidro nok til det store oppmøte fra hele Jæren, det var flere hundre besøkende innom i løpet av dagen. Skogselskapet i Rogaland bidro med å sette opp en natursti i skogen på gården med spørsmål om skog, […]

Det er etter hvert blitt en tradisjon, i ukene etter påske tar vi imot elever på 5. og 6. trinn fra skoler i Time og Klepp i Njåskogen ved Bryne. I løpet av noen hektiske uker i april vil vi gi 520 elever det som forhåpentlig blir både en lærerik og minneverdig dag i skogen. […]

18 skoginteresserte deltok da vi inviterte til fagdag på Helleland i Eigersund lørdag 9. mars. De fikk både teoretisk og praktisk undervisning i god skogskjøtsel.

Prosjektet «Aktive skogeigarar», eit prosjekt som tek sikte på å hjelpa skogeigarar i Rogaland til å forvalta skogressursaene sine på beste vis, rullar vidare. No er det klart for ny fagdag om skog, denne gong i Eigersund. Deltaking er gratis, men av omsyn til servering treng me påmelding. Stad: Lanbrukssenteret, Sirdalsveien 38 Helleland Tidspunkt: Laurdag […]

25 skogeiere deltok lørdag 30. september på fagdag på Sviland i Sandnes. Formiddagen tilbrakte de på skolebenken i på Tveit bygdehus i Søredalen, mens ettermiddagen var satt av til praktisk undervisning i Svilandskogen. Av: Kjell Terje Skrunes, Skogselskapet i Rogaland Fagdagen er den andre av totalt seks fagdager som vi kommer til å gjennomføre i […]

Årsmøte 2023 med etterfølgende seminar og skogstur var lagt til Egersund, der  varaordfører Leif Erik Egaas ønsket Skogselskapet velkommen. Kristofer Tveiterå ble valgt til ny styreleder, mens Olav F. Knutsen ble valgt til ny nestleder. Tveiterå rykker dermed opp fra vervet som nestleder han har hatt de siste årene. Christian Aasland ønsket ikke gjenvalg til […]

Årsmøtet er i år lagt til Landbrukssenteteret på Helleland i Eigersund. Det blir etterfulgt av et seminar med spennende temaerer for skogeieiere og andre som er opptatt av skog. Dagen avsluttes med et besøk på eiendommen til Egersund Skog og treplantingsselskap på Grødem. Årsmøtet og seminaret blir arrangert i samarbeid med Statsforvalteren, fylkeskommunen og Eigersund […]

Søndag 30. april arrangerte vi den årlige familiedagen på Vitengarden på Nærbø. Dette er et etterhvert tradisjonsrikt arragnement som trekker mye folk. Så også i år, det var flere hundre besøkende innom i løpet av dagen. Familiedagen er et samarbeidsprosjekt mellom Jærmuseet, Skogselskapet og Rogaland 4H. Sko gselskapet  i Rogaland bidro med å sette opp […]

Søndag 23. april deltok vi på årets Naturdag i Stavanger med vårt etterhvert tradisjonsrike spikkebord. Også i år ble det en hektisk dag med mange besøk på standen. Naturdagen i Stavanger er et årlig arrangement som Stavanger kommune gjennomfører i samarbeid med en rekke natur- og friluftsorganisasjoner. Arrangementet forgår på Dyrsnes ved Stokkavatnet. Skogselskapet har […]