To land, 1900 ungdommer, 16 reiser, en drøy million trær, en del nye familier, og en ødelagt vits. Alt hører med, når historien om byttereisene skal fortelles. Tekst: Siri Gjelsvik Foto: Erika Gjelsvik «Hmmm», tenkte kanskje ambassadør Torgeir Anderssen-Rysst, da han i 1947 sto ved siden av Kronprins Olav som plantet et tre. «Vi skulle ikke […]

Etter nesten 16 år i direktørstolen velger Trygve Enger og Det norske Skogselskap (DnS) å gå hver sin vei. Selv om våre veier nå skilles, er vår felles lidenskap for skogen urokkelig. – Jeg har hatt gleden av å lede DnS i nærmere 16 år. Etter å ha fullført et vellykket 125-års jubileum i høst […]

I løpet av 2023 har vår Skogselskapet i Oppland besøkt 174 klasser på 68 skoler i Oppland, engasjert rundt 2971 elever og omtrent 240 lærere. Dette inkluderer 22 fysiske skolesskogdager og 142 digitale skolesskogdager. Gjennom målrettet undervisning basert på læreplanmålene, har vi formidlet viktigheten av skogen som en nasjonal og lokal ressurs. Vår tilnærming inkluderer […]

Folk gjør mye rart. Blant annet trekker vi trær inn i stua ved juletider, henger på pynt og går rundt dem i sirkler mens vi synger julesanger. Kanskje til glede for de insektene som har blitt med treet inn. For oss som vokste opp på 60-tallet er julemarsipan i september og ferdig pyntede juletrær i […]

Skogselskapet i Trøndelag og Skogfrøverket har i lang tid hatt samarbeid, og det har vært spesielt nært og omfattende de siste årene. Tekst: Rannveig J. Kristiansen Foto: Skogselskapet i Trøndelag I mange sammenhenger utøver Skogselskapet det praktiske arbeidet i felt etter bestilling fra Skogfrøverkets folk, og svært ofte er vi sammen om å utføre oppgaver. Vi […]

I 2148 er Skogselskapet 250 år – hvordan ser skogen vår ut da …? Et jubileum er en god anledning til å både å se på historien og kaste et blikk framover. Da Skogselskapet ble stiftet var den norske skogen i krise. Høyt uttak av tømmer over lang tid gjorde det helt nødvendig med tiltak. Århundrer med […]

Tekst: Kjersti Aurora Kolstad, DnS Trøsten er at de ikke er alene. Langt ifra, faktisk: Til nå er 32.000 elever og lærere fra hele landet påmeldt «Kong(l)e for en dag». Og påmeldingene tikker fortsatt inn.  Ser man nærmere på tallene er dette smått fantastisk. Denne gjengen kunne faktisk fylt Oslo Spektrum TRE ganger! En annen […]

‘Prosjektet «Aktive skogeigarar», eit prosjekt som tek sikte på å hjelpa skogeigarar i Rogaland til å forvalta skogressursaene sine på beste vis, rullar vidare. No er det klart for ny fagdag om skog, denne gong i Sandnes. Deltaking er gratis, men av omsyn til servering  treng me påmelding. Stad: Tveit Bygdahus, Søredalen 514. Sviland, Sandnes […]