Dagens klimabrøl fra oss!

Tømmervolumet i trøndersk skog marsjerer i jevn takt på 2 millioner kubikkmeter økning pr år i siste 10-års periode.

Trær binder opp mer CO2 enn sin egen vekt. Det vil si at 3 millioner tonn CO2 bindes i levende biomasse i trær pr år. I tillegg dør det trær, det tilføres karbon til jordsmonn og det bindes opp karbon i trehus. I sum snakker vi om en årlig binding på 4 millioner tonn CO2. Tar vi med substitusjonseffekter ved trebruk kan vi plusse på 1 million tonn til.  Et stort bidrag til denne utviklingen er de 750 millioner skogplantene som er levert fra vår planteskolevirksomhet de siste 120 år.

CO2-utslippet i Trøndelag er på 2,5 millioner tonn CO2 (eksl. CH4N2O).

Tallene for skogen i Trøndelag er store og svært betydningsfulle i et klimaregnskap for vårt fylke. Vi erfarer at klimaengasjementet der ute stort sett dreier seg om andre ting enn skog. Utslippsreduksjoner er viktig, men hvis vi ikke samtidig gjør en god jobb med skogressursen er det mye å tape.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag