Den store plantedagen 2021

EN GRAN FOR LIVET: Cecilie-Karoline skal følge med på treet hun plantet i skogen på Søndre Langerud. Foto: Viken Skog/Bjørn Hugo Pettersen

Torsdag 20. mai skal mer enn 600 femteklassinger ut i skogen for å plante, på den nasjonale skogplantedagen. Dette gjør de sammen med lærere og fylkesvise representanter fra Skogselskapet og Tenk Tre.

Tekst og foto: Viken Skog/Bjørn Hugo Pettersen
Film: Viken Skog/Egil Granum

Trærne gir oss oksygen

Målet er å vise elevene hvordan man setter ned en ung granplante – og å forklare hvorfor skogplantingen er så viktig.

– Når treet vokser, fanger det karbondioksid, det som ofte bare kalles CO2. Dere har hørt om karbondioksid, ikke sant? spør Karl Henrik Skinstad Berke de tre tredjeklassingene.

Jentene nikker.

– C-en i CO2 står for karbon, og O-en står for oksygen. Vi mennesker puster inn oksygen. Det vi puster ut, er karbondioksid. For trærne kan vi si at det er motsatt: De bruker karbonet til å vokse seg større – og slipper oksygen ut igjen. Trærne gir oss oksygen som vi trenger for å leve, og fanger opp det vi puster ut. Er ikke det litt kult å tenke på? Trærne som hogges, brukes til mange forskjellige ting, for eksempel møbler og planker. Men når det hogges, må vi plante ny skog. Det er det vi skal gjøre i dag, sier Karl Henrik Skinstad Berke og viser fram redskapet jentene skal teste ut.

Isa, Emilie og Cecilie-Karoline bruker plantespettet etter tur og lager et hull til skogplanten ved en stubbe. Når planten er satt i jorda, må de ta en test der de drar forsiktig i toppen av planten for å sjekke at den står trygt i jorda. I årene fremover kan jentene følge stien langs Drammenselva og se at trærne de plantet vokser litt for hvert år som går.

Hvordan og hvorfor trærne vokser

I tillegg til et teoretisk opplegg, får elevene teste sine planteferdigheter i praksis og oppleve skogens betydning for det grønne skiftet.

– De lærer om fotosyntesen, altså hvordan og hvorfor trærne vokser. Vi ønsker rett og slett å skape litt nysgjerrighet for naturens kretsløp og hvor enormt viktige trærne er som fornybar ressurs. At elevene får bli med ut i skogen, er en sentral del av opplæringen, sier Karl Henrik Skinstad Berke, daglig leder i skogselskapet i Buskerud og Telemark.

Fakta om planting

Planting av skog har økt betraktelig de siste årene. For ti år siden ble det årlig plantet 20,3 millioner planter, mens det i 2020 ble plantet 43,5 millioner – hvorav nærmere 21 mill. planter bare her i Innlandet.

Når treet vokser, fanger det CO2. Så bruker det karbonet til å vokse seg større – og slipper oksygenet ut igjen.

Et bærekraftig skogbruk er helt avgjørende for det grønne skiftet. Som regel vokser treet 60-80 år før det er klart til å hogges og kan brukes til alt fra byggematerialer, papp og papir til dyrefôr og klær. Alt som kan lages av olje, kan lages av tre.

Etter hogst plantes det nye trær.

– Glommen Mjøsen Skog-

Om Skogselskapet:

Skogselskapets mål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning. Som verdiskaper, for friluftsliv og helse samt som avgjørende i klimakampen og for et godt skogbruk.

Om Tenk Tre:

Tenk Tre er et initiativ fra en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden i norsk skog- og trenæring. Sammen ønsker de å vise hvordan skog og tre kan bidra i det grønne skiftet.

Andre nyheter fra Skogselskapet