Derfor er trær miljøvennlige

Treplanting kan redusere klimaendringene

Det er to måter å redusere mengden COi atmosfæren:

  1. Vi kan slippe ut mindre CO2.
  2. Vi kan fjerne CO2 fra atmosfæren og lagre den.

Trær kan gjøre begge deler!
Skog har en nøkkelrolle i å regulere klimaet, fordi trær gjennom fotosyntesen absorberer COfra atmosfæren og lagrer karbon som tre og organisk materiale i jord.

Klimavennlig juletre

Et tre binder CO2. Juletreprodusenter planter opp igjen nye trær, så når treet slipper ut COdet har lagret, står det allerede et nytt og tar til seg CO2.

Ikke kjøp plastikktre, kjøpt ekte norsk juletre. Det er klimavennlig, hilsen Ola Gram Dæhlen, Skogselskapet.
Se video

Juletrær kan også resirkuleres f.eks. som varme i form av ved, på gjenvinningsstasjoner kan de bli til jord, eller så kan de bli til næring om det kastes i skogen (må avtales med grunneier).

Det mest miljøvennlige juletreet har du fått tak i lokalt, uten at verken treet eller du har kjørt lang vei.

Hva skjer i atmosfæren vår?

Verdens klima er i endring. Menneskelig aktivitet i løpet av de siste 100 år, med avskoging og brenning av olje og naturgass, har forårsaket at mengden COi atmosfæren har økt til et nivå jorden ikke er “vant til”.

Atmosfæren rundt planeten vår er som et lag av gass – et lag som fungerer på samme måte som glasset i et drivhus. Sollyset passerer gjennom dette laget og absorberes som varme fra jorden. Noe av denne varmen reflekteres tilbake, men den ekstra mengden COi atmosfæren gjør nå at mye av denne varmen ikke slipper ut.