Digital skogkveld om lukket hogst og frivillig vern

Har du vurdert å gjennomføre lukket hogst, men er usikker på om du har arealer som er aktuelle? Kan frivillig vern være av interesse for din skogeiendom?

Sammen med kommunene i Skogregion 4 inviterte vi alle skogeiere til webinar om lukket hogst og frivillig vern 24. oktober 2023. 
Under finner du opptak og presentasjoner.

DEL 1: Praktisk innføring i lukkede hogstformer
Ved Mats Finne, skogkonsulent og biolog i Norskog, og skogeier, og Bjørn N. Toverud, ansatt i Norskog, og eier/drifter av N. Mangen Gaard.

Interessen for andre hogstformer enn flatehogst er økende, og i den reviderte skogstandarden er målet å øke andelen lukket hogst. Finne og Toverud jobber i Norskog med utvikling og gjennomføring av kurs i lukket hogst.

DEL 2: Innføring i frivillig vern, hva det innebærer, status og om prosessen
Ved Elisabeth Gill, Glommen Mjøsen Skog. Norges Skogeierforbund lanserte i 2000 ordningen frivillig vern av skog. I 2016 vedtok Stortinget at Norge skal ha en ambisjon om 10% skogvern. Per januar 2023 var 5,2% av skogarealet vernet. Frivillig vern har medført et lavere konfliktnivå mellom skogeiere og vernemyndigheter, og raskere verneprosesser. Samtidig leser man om skogeiere som står i «vernekø», og at departementet har «satt bremsene på». 

Møteleder og teknisk arrangør var Snorre Synnestvedt, Skogselskapet i Oslo og Akershus

Arrangør var SKOGREGION 4 ved følgende 20 kommuner:
Aurskog-Høland, Lillestrøm, Eidsvoll, Hurdal, Nittedal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Jevnaker, Lunner, Rælingen, Ullensaker, Gjerdrum, Oslo, Enebakk, Ås, Nesodden, Nordre Follo, Frogn og Vestby