Skogselskapet i Østfold har fire skogeiendommer:

Prestebakke i Halden
Bogstykket i Rakkestad
Haslemskogen i Rakkestad
Ombustvedt i Våler