Endå ein kursdag for nye skogeigarar på grunn av stor interesse

Tysdag 13.april kl 18.30-21.00 arrangerer Sogn og Fjordane Skogselskap kurs for nye skogeigarar. 

Grunna stor interesse for kurset den 7.april, så vil me halde endå eit kurs for nye skogeigarar. Kurset blir holdt tysdag 13.april.

Kurset blir haldt digitalt, over Teams, og vil gå gjennom følgjande tema:

  • Hogst (forventingar av verdiar)
  • Planting (kostnad og framtidige verdiar)
  • Skogkultur
  • Skatt og skogfond
  • Skogsbilveg/traktorveg
  • Tilskotsordningar i skogbruket
  • Frivillig skogvern
  • Skogbruksplan
  • Open spørsmålsrunde/diskusjon

Me har satt eit maks deltakartal på 12 stk (6 ledige plassar pr. 7.april), og deltakarar må vere/bli medlem i skogselskapet i Sogn og Fjordane.

Kursinstruktørar vil vere Arnt Laukeland frå Aktivt skogbruk, Ruben Bøtun frå Skogselskapet og vegplanleggar Tormod Jacbosen. Kurset er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune

Ynskjer du å melde deg på, send ein mail til Ruben

 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Sogn og Fjordane