Endelig kommer det granfrø fra Bastøy frøplantasje

Skogfrøverket har i 2015 høstet 324 sekker med kongler fra Bastøy frøplantasje. Konglene er fremdeles ikke klenget, og antall frø er derfor noe usikkert. Skogfrøverket antar at det vil bli ca. 100 kg granfrø, noe som igjen kan gi mellom 10 til 15 millioner ferdige granplanter.

Skogfrøverket har i 2015 høstet 324 sekker med kongler fra Bastøy frøplantasje. Konglene er fremdeles ikke klenget, og antall frø er derfor noe usikkert. Skogfrøverket antar at det vil bli ca. 100 kg granfrø, noe som igjen kan gi mellom 10 til 15 millioner ferdige granplanter.

En frøplantasje er et område med trær som er podet. Podekvistene kommer fra utvalgte avlstrær med gode genetiske egenskaper innenfor et geografisk område. Konglene på trærne i frøplantasjen blir høstet hver gang det er gode frøår. Skogplanter med frø fra frøplantasjer, som er plantet i riktig geografisk område, vil etablere seg raskere og ha en bedre volum og høydeproduksjon enn skogplanter med frø høstet fra skogbestand.

Frø fra Bastøy er godt tilpasset klimaet i Østfoldskogene. Ved forrige frøsanking, i 2006, var det insektskader på Bastøy som medførte at det ikke ble frø. Det er derfor ekstra gledelig at det nå blir god tilgang på foredlet granfrø fra Bastøy.

Bastøy frøplantasje ble etablert av Skogforsk på starten av 80-tallet og tilplantet fram mot 1990. Det tar ca. 15 år fra etablering av plantasjen til en kan begynne å høste kongler. Frøplantasjer har en levetid på 40 til 50 år. Bastøy er eneste frøplantasje i Oslofjordområdet og erstattet i sin tid Eløy frøplantasje utenfor Larkollen. Det er tidligere produsert mange skogplanter i Østfold med frø fra Bastøy og disse plantene begynner nå å bli 10 til 15 år gamle. De vokser raskt og kvaliteten ser bra ut.

De siste årene har avvirkningen i Østfold vært svært høy. Dette medfører et stort plantebehov i årene framover. Frøene som nå er høstet på Bastøy bør holde til å forsyne Østfold med skogplanter de neste 7-8 årene. I tillegg til Bastøy, anbefaler også Skogfrøverket frø i fra Kilen frøplantasje til bruk i Østfold.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Østfold