Fagdag i Dalane

18 skoginteresserte deltok da vi inviterte til fagdag på Helleland i Eigersund lørdag 9. mars. De fikk både teoretisk og praktisk undervisning i god skogskjøtsel.

Per Helle fra Skogkurs (og styremedlem i Skogselskapet) er faglig ansvarlig for undervisningen, og han fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Vi samarbeider med landbruksavdelingen i vertskommunene på disse arrangementene, og Eigersund kommune, ved skogbrukssjef Sander Huslende Alfredsen, bidro vesentlig til at fagdagen ble vellykket på alle måter.

I teoridelen får deltakerne høye om hvor viktigt ungskogpleie er for å sikre optimal tilvekst, og dermed maksimal verdi på det tilplanta arealet. Det blir også fokusert på skogens vekstsyklus fram til hogstmoden skog.

I undervisningen blir det også lagt stor vekt på bruk av skogfondsordningen. Med rett bruk av skogfond kan økonomien i skogen bli vesentlig betre.

Fagdagen i Dalane var den tredje av totalt seks fagdager som vi kommer til å gjennomføre i løpet av prosjektet «Aktive skogeiere». De to første ble holdt i henholdsvis Hjelmeland og Sandnes. Neste fagdag kommer til høsten, og da er det Haugalandet som står for tur.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland