Fagdag i Ryfylke

Ryfylke og Hjelmeland var først ut i vår serie av fagdager for skogeiere lørdag 4. mars. Deltakerne får både teoretisk og praktisk undervisning om effektivt skogbruk. Per Helle, styremedlem i Skogselskapet og instruktør i Skogkurs,  er faglig ansvarlig for undervisningen, og han fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Fagdagene er en del av prosjektet «Aktive Skogeiere» som Skogselskapet i Rogaland startet i år, og som blir gjennomført over tre år. Det vil bli arrangert tilsvarende fagdager på Haugalandet, Jæren og i Dalane i løpet av prosjektet.

I teoridelen får deltakerne høre om viktigheten av ungskogpleie for å sikre optimal tilvekst, og dermed maksimal verdi på det tilplanta arealet. Det blir også fokusert på skogens vekstsyklus fram til hogstmoden gammelskog.

– For tidlig hogst er utbredt, derfor er det viktig å lære skogeierne hva som kjennetegner  hogstmoden skog, og ikke minst vise verditapet de lider dersom skogen blir hogd før tida, sier Helle.

Derfor er metoder for målinger og utregninger av bonitet og tilvekst viktige temaer.

Det blir også lagt stor vekt på bruk av skogfondsordningen på fagdagen. Med riktig bruk av skogfond kan økonomien i skogen bli vesentlig forbedret

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland