Femtito- sekstitre- null- pluss

Dette har vært å høre i de trønderske skoger i høst. Et kodespråk under feltarbeid. Litt mer forståelig – vi registrerte akkurat et tre med høyde 52 dm, diameter på 63 mm, ingen skader og et plusstre med topp kvalitet og god vekstkraft.

I 1998 ble det sanket inn frø fra gode bestandstre av gran i Trøndelag. Disse ble satt ut i avkomforsøk utover 2000-tallet, og i høst ble revisjonene igangsatt. Gjennom Skogfrøverket har Skogselskapet fått i oppdrag å gjøre en del av registreringsarbeidet.

Vi har til nå oppsøkt ca. 12.000 av de utplantede trærne og utført registreringer i 2 forsøksfelt i Steinkjer og Verdal. Arbeidet går kjapt og effektivt siden alt er plantet i ordnede rekker i et koordinatsystem med fast planteavstand. Et stort antall planter er tidkrevende, og vi har fått anledning til å bli slitne i både kropp og sjel.

Det ble målt høyder på 9773 trær, og diameter på 8804 stk. 36.473 meter med trestamme ble gransket for skader, og 727 trær fikk betegnelsen plusstre. Summen av dette skal resultere i avlsverdier på mortrærne, og gi et grunnlag for utvelgelse til videre avl. Etterhvert skal det innhentes podekvist fra utvalgte trær. Først skal dataene behandles og de utvalgte familiene kontrolleres i felt.

Når en kommer i nærkontakt med grana på denne måten oppleves en stor variasjon i vekst og vekstformer. Vi har møtt på alt fra buskformer, slangegraner, kvistbuser til rettvokste og vekstkraftige kvalitetstrær. Gran er absolutt individer på linje med andre skapninger. I nærkontakten har de blitt omtalt med både rosende og mindre rosende ord.

Trættito, trædve, tre, seksti, tjueen………….stchøgg!

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag