Finnes det nye måter å rekruttere de rette hodene inn til skognæringen?

Skogselskapet i samarbeid med rekrutteringsprogrammet Velg Skog og prosjektsamarbeidsparter Skogkurs skal gjennom prosjektet: «Nye veier å rekruttere de rette hodene til skogbruksnæringen!» Karl Henrik Skinstad Berke fra Skogselskapet i Buskerud har fått rollen som prosjektleder, men det er Skogselskapet i sin helhet som landsdekkende organisasjon som skal bidra inn til ulike aktiviteter i prosjektet frem mot sommeren 2022. Vi retter en stor takk til verdiskapningsfondet som er hovedfinansiør og har lagt 660.000 kroner på bordet til prosjektet, men det er også en rekke andre som har gitt tommelen opp for prosjektet og kommer til å bidra inn i arbeidet.

Det blir utrolig spennende å se, er «skogbruket» klare for å ta i bruk de nyeste sosiale mediene i kampen om ungdommenes oppmerksomhet? Eller bør vi som næring faktisk holde markedsføringen på det nivået der vi er best det tradisjonelle?

Vi gleder oss allerede nå til å undersøke mange av prosjektenes problemstillinger og kunne presentere de til Verdiskapningsfondet, men ikke minst til «skogbruket». Rekrutteringen er et felles anliggende for skogbruket.

Vær lur – Velg Skog!

 

 

Kjenner du ikke til Velg Skog, Skogkurs eller Verdiskapningsfondet, se her:

Velg Skog

Skogkurs

Verdiskapnignsfondet

 

 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Buskerud og Telemark