Frivilligheten ble feiret 

Frivilligheten ble feiret av organisasjoner over hele landet på FNs internasjonale dag for frivillig innsats den 5. desember. Skogselskapet hadde gleden av å delta på feiringen og eget seminar på DOGA i Oslo, sammen med organisasjoner, kongehuset, politikere og en rekke engasjerte frivillige i regi av Frivillighet Norge.

Tekst og foto: Trygve Enger

Kulturminister Trine Skei Grande presenterte den nye stortingsmeldingen – regjeringens frivillighetsmelding. I sin presentasjon fremhevet kulturministeren den store rollen som frivilligheten spiller i det norske samfunnet og demokratiet.
En forenklingsreform for frivilligheten har blitt varslet gjennom regjeringsplattformen. Skei Grande vektla at tiltakene i denne reformen blant annet vil være en økt satsing på frivillighetsregisteret, økt trykk på forenkling for frivilligheten i departementene, forsøk på flerårige tildelinger og at det skal opprettes et eget forenklingsråd.
Statsråden avsluttet med å si at flere av tiltakene i meldingen skal være klare til 2022, som skal få offisiell status som frivillighetens år, et år der frivilligheten skal satses på og feieres.

Frivillig.no hadde en egen fagsesjon om hvilke trender, tendenser og utfordringer som frivillige organisasjoner må mestre i tiden fremover. Nancy Herz fra Frivillig.no samtalte med representanter for Kirkens Bymisjon, Oslo Pride og Sportsklubben Sterling, som alle bidro til å belyse hvordan digitalisering, truende samfunnsendringer og behovet for fellesskap kan påvirke folks frivillige engasjement. Publikum fikk muligheten til å bidra interaktivt via mobilen i en ordsky.
Behovet for å synliggjøre samfunnsnytten til organisasjonene ble trukket særlig frem. I Frivillighetsbarometeret for 2018 sier 44 prosent av befolkningen at det er viktig at deres frivillige innsats har en samfunnsverdi. Panelet trakk frem at det å snakke om samfunnsnytten kan være viktig for å inspirere de frivillige. Fellesskap og synlighet ble også trukket frem av både publikum og deltagerne i samtalen.

H.K.H. Kronprins Haakon Magnus åpnet feiringen, og sammen med H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit delte han ut Årets nykommer i frivilligheten. Av de tre nominerte var det Mohamad Nobel Omr Deeb, som er frivillig speiderleder i Rjukan speidergruppe av Norges speiderforbund, som mottok prisen. Penelope Lea fra Miljøagentene ble tidenes yngste mottaker av den nasjonale hedersprisen, Frivillighetsprisen. Skogselskapet gratulerer prisvinnerne!


FEIRING: Kulturministeren hadde med kake til Frivillighetens dag.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet