Full fart i Trøndelag

Skogselskapet i Trøndelag har for tiden høy aktivitet. På oppdrag for Skogfrøverket har vi i vinter arbeidet for å ivareta avlsmaterialet av furu i frøplantasjene og klonarkivene på Stiklestad og på Røra.  Det er innhentet podekvist, barprøver for DNA og frøprøver for fremtidig testing. I tillegg er det gjennomført hogst på Røra for å fornye både klonarkiv/frøplantasjer.  Det er også innhentet ytterligere podekvist av gran i klonarkivet på Stiklestad der ny skole er under planlegging.

 

Skogselskapet har også aktivitet knyttet til skogsveier. Vi har ikke egne ansatte på dette, men administrerer aktivitet knyttet til pådriving og vegplanlegging i deler av fylket. Hammer Skogtjenester, Borch Skog og Landskap og Trøndelag Trefelling utfører det praktiske arbeidet. Arbeidet utgjør er en del av det fylkesomspennende prosjektet «Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn framtid» som involverer mange parter.

Den ideelle aktiviteten er på sparebluss i vintermånedene, men vi deltar i og er medarrangør i arrangement/aktivitet rettet mot både skogeiere, barn og unge. Vi har allerede booket inn mange ideelle aktiviteter utover våren og forsommeren, men er selvfølgelig spente på hvordan Korona-virus og anbefalinger om avlysninger påvirker denne typen aktivitet i tiden som kommer.

Om kort tid vil det ble utlyst en helt ny og veldig interessant stilling på Kvatninga i Overhalla. Stillingen er delt 50/50 mellom Skogselskapet i Trøndelag og vårt datterselskap Skogplanter Midt Norge AS. Den nyansatte skal ha kontorsted på Kvatninga, men vil få hele Trøndelag som arbeidsområde. I hovedsak skal denne personen ha ansvar for Skogselskapets aktiviteter og eiendommer i den nordlige delen av fylket og prosjektansvar for 3 nye forprosjekter hos Skogplanter Midt Norge.

Vi går dermed ei svært spennende tid i møte, på mange måter.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag