Full trøkk på skoleskogdager for ungdom i Trøndelag

Det er hektiske dager før skoleavslutning. Skoleskogdager for ungdomskolene har vært spesielt populært. Over 1000 trøndersk ungdom har i løpet av et par hektiske uker fått innblikk i skog,skogbruk, trebruk, friluftsliv, vilt og fisk mm.

En allsidig skoleskogdag er ressurskrevende.  For å stable sammen nok mannskap og et variert program,  samarbeider kommune, skogeierlag og skogselskapet .    Nytt i år var at Trondheim kommune ved Miljøenheten, Grønn Barneby og LENSA initierte og organiserer  3 arrangement. Tilbudet til trondheimskolene var i utgangspunktet kun 2 skoleskogdager. Arrangementene ble fullbooket samme dag som invitasjonen ble sendt ut. Her var det om å være først til mølla. I etterkant ble det rigget et ekstraarrangement for interessserte skoler med relvante valgfag. Kort sagt –  interessen er stor.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag