Aktuelle saker fra Møre og Romsdal

Skogselskapet i Møre og Romsdal er en ideell medlemsorganisasjon, som ble stiftet i 1894.
Vi har ca 450 medlemmer, og vi er tilsluttet Det norske Skogselskap. Vårt formål er å fremme forståelse av skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk.

Skogselskapet er leverandør av skogplanter til regionens skoeigarar, og har drive skogplanteskule i mange år.

Vi ønsker også at born og unge skal bli betre kjent med naturen.
Saman med skogbrukets kurssenter, byr vi difor grunnskolane fagleg bistand i uteskule, og vårt program ”lære med skogen ” er landets fremste i sitt slag.

Styret

Styret i Skogselskapet i Møre og Romsdal består av:

Leder: Terje Kolstad
Nestleder: Anders Røkkum
Styremedlem: Ola Tjelle
Styremedlem: Olav Saure
Styremedlem: Sigrid Lamvik

Varamedlem: John Hauger
Varamedlem: Bente Dyrnes Aarø

© Kopirett - Skogselskapet. - Utvikling og design av Komplettweb.