Aktuelle saker fra Troms

Det norske Skogselskap er en ideell medlemsorganisasjon som ønsker at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Organisasjonens mål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning. Som verdiskaper, som avgjørende i klimakampen og som tradisjonsbærer.

Skogselskapsfamilien er stor, der det finnes skog finnes også et skogselskap. Skogselskapet i Troms er et av landets 19 lokale skogselskap som ligger under sentralleddet, Det norske Skogselskap i Oslo. I tillegg til informasjon, opplæring og påvirkning, har Skogselskapet stått bak viktige etableringer som landets planteskoler, Det norske Skogfrøverk og Skogbrukets Kursinstitutt.

Norsk Skogbruk er et frittstående, uavhengig organ for skogbruksnæringen. Tidsskriftet utgis av Det norske Skogselskap og bringer stoff fra områdene maskiner, teknikk, forskning, biologi, økonomi, næringspolitikk, vilt og utmark.

Styret

Styret i Skogselskapet i Troms består av:

Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

© Kopirett - Skogselskapet. - Utvikling og design av Komplettweb.