Aktuelle saker fra Vestfold

Skogselskapet i Vestfold er en ideell medlemsorganisasjon med ca. 400 medlemmer. Vi driver et aktivt informasjonsarbeid for å synliggjøre skogens mangfold og kvaliteter. Vårt mål er å bidra til at befolkningen generelt får ta del i de goder skogen har å gi bl.a gjennom økt livskvalitet, helse og rekreasjon. Samtidig ønsker vi å fokusere på skogens næringsmessige betydning som grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i samfunnet.

Vi prioriterer innsats mot disse målgruppene:

  • Egne medlemmer og samarbeidspartnere
  • Skoleverket
  • Almennhet
  • Besluttningstakere

Skogselskapet i Vestfold ble dannet i 1898 og er et av 19 fylkeslag.
Vi er en ideell medlemsorganisasjon med ca.300 medlemmer.
Tidligere var produksjon av skogplanter til skogbruket i Vestfold vår viktigste oppgave.
Vår planteproduksjon er nå opphørt, og informasjon om skog og skogbruk til prioriterte målgrupper er nå vår viktigste oppgave. Vi driver et aktivt informasjonsarbeid for å synliggjøre skogens mangfold og kvaliteter. Vår viktigste målgruppe er elever og lærere i grunnskolen og vi tilbyr skoleklasser skogdager lokalt og på faste steder i to av våre skogeiendommer.
Alle kan bli medlem i Skogselskapet i Vestfold, og som medlem støtter du vårt arbeid med å spre informasjon om skogens betydning for samfunnet.

Styret

Styret i Skogselskapet i Vestfold består av:

Styreleder: Per Asbjørn Andvik
Nestleder: Morten Tallaksen
Styremedlem: Bjarne Sommerstad 
Styremedlem: Anita Kjærås Moland
Styremedlem: Ellen Finne
Varamedlem: Øystein A. Næss
Varamedlem: Johan Chr. Haugan 

© Kopirett - Skogselskapet. - Utvikling og design av Komplettweb.