Aktuelle saker fra Vestfold

Skogselskapet i Vestfold driver et aktivt informasjonsarbeid for å synliggjøre skogens mangfold og kvaliteter. Vårt mål er å bidra til at så mange som mulig får økt kunnskap om skogen, ta del i de goder skogen har å gi, samt forstå mer av skogens næringsmessige betydning som grunnlag for arbeid og verdiskaping i samfunnet. Alle kan bli medlem i Skogselskapet i Vestfold, og som medlem støtter du dette arbeidet.

Du er viktig fordi 

  • Skogen trenger gode ambassadører og venner – med kjærlighet til skogen, kunnskap om den og hvordan vi kan drive et bærekraftig skogbruk.
  • Formidling av kunnskap om skogen, til barn og voksne, bør prioriteres, og Skogselskapet har dette som mål.
  • Du bidrar til fokus på det å ta vare på skogen som en viktig fornybar ressurs og et godt sted for rekreasjon.
  • Du kan være med på å sikre en god fremtid for skogen vår.

Skogselskapet i Vestfold ble dannet i 1898 og er et av 19 fylkeslag. Vi er en ideell medlemsorganisasjon med ca. 300 medlemmer. Vi eier tre skogeiendommer og gapahuker, beliggende i Andebu, Sandefjord og Drammen.

Årlig arrangerer vi skoleskogdager for tilsammen ca 400 skolebarn, arrangerer stubbekonserter, temavandringer og Ut i skauen – faglige skogdager.

Styret

Styret i Skogselskapet i Vestfold består av:

Styreleder: Morten Tallaksen
Nestleder: Ellen Finne
Styremedlem: Bjarne Sommerstad 
Styremedlem: Johan Christian Haugan
Styremedlem: Bernt Bonden
Varamedlem: Ole Tala
Varamedlem: Sanela Jacobsen

© Kopirett - Skogselskapet. - Utvikling og design av Komplettweb.