Samsjøkongen – ei utgammel furu!

Samsjøkongen er ei solid furu på Lundamo Bruk ved Samsjøveien i Melhus. Hit ble vi invitert av de to gamle skogtraverne Jostein Glesåen (89) og Ola Huke (80). Forutsetningen var at vi hadde med et stort nok tilvekstbor for å finne alderen på Samsjøkongen

Det ble tatt et vitalt mål av kongen, og ved bakkenivå på oversiden av treet var diameteren ganske nøyaktig 1 meter.  1,5 meter av treet var faktisk nedenfor dette.  Treet hadde skader og flere rirkuler var fjernet. Det er fortsatt litt liv igjen i kongen, men det begynner virkelig å røyne på. Toppen er blåst av og det er 1 grønn grein igjen.

Vi boret treet i brysthøyde på oversiden av treet. Boringa av treet viste raskt omfattende råte. Fersk ved var det kun i de ytterste 11 cm og her telte vi 204 årringer. Blyant og supermakro på telefonen var nyttig hjelpemiddel.

Over 500 år?

Vi fant et annet voksent tre litt lenger oppe i bakken på ca 70 cm i diameter. Det var 170 år.  Forutsetter vi noenlunde samme veksteforløp på disse 2 trærne i begynnelsen av livet for deretter å avta på linje med de siste 200 år anslår vi alderen på Samsjøkongen til minst 500 år. Den spirte og slo rot på tidlig 1500-tall. Pilgrimsleden går forbi treet, og kanskje passerte det pilgrimer der i treets unge år før forbudet inntraff.

Befaringa ble avsluttet med bålkaffe og skogprat.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag