Godt oppmøte på årsmøtet

Årsmøtet 2021 ble avholdt torsdag 16. september med god deltakelse, over 50 medlemmer og gjester hadde funnet veien til Vikedal Kro og Motell. Hans-Petter Tønnessen ble takket av som styreleder, og hele 23 år som styremedlem i Skogselskapet.

I år ble årsmøtet kombinert med seminaret, «Klimatiltak i landbruket – lokal næringsutvikling og samarbeidet» med foredrag fra både private aktører og myndigheter. Det var også utferd til to gårdsbruk der framtidsrettede, klimavennlige løsninger er tatt i bruk i driften.

Inga Ø. Apeland takket avtroppende styreleder Hans-Petter Tønnessen for 23 års innsats i styret.

Seminaret arrangerte vi i tett samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Vindafjord kommune.

Både leder Hans-Petter Tønnessen og nestleder Randi Birkeland hadde sagt nei til gjenvalg, og årsmøtet valgte Christian Aasland til ny leder, og Kristofer Tveiterå til ny nestleder.

Karin Repstad Spanne ble valgt til nytt styremedlem, mens Rasmus Stokkeland og Mathilde Grimsby ble valgt til henholdsvis 1. og 2. vara

Det nye styret etter årsmøtet ser dermed slik ut:

Christian Aasland, leder

Kristofer Tveiterå, nestleder

Inga Ø. Apeland, styremedlem

Karin Repstad Spanne, styremedlem

Per Helle, styremedlem

Rasmus Stokkeland, 1. vara

Mathilde Grimsby, 2. vara

Jan-Erik Larsen vara for Per Helle

 

 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland