Gratis webinar for skogeigarar!

Temaet for seminaret er viktige moment før hogst.

Skogselskapet i Rogaland inviterer til webinar med fokus på optimal verdiskaping for skogeigarar.

Fagleg ansvarleg  er Rasmus Hagalid Stokkeland, utdanna skogingeniør frå tidlegare Noregs Landbrukshøgskule, no NMBU på Ås.\r\n\r\nTidspunkt: Tysdag 9. mai 2023 kl. 20.00 – 21.30

I webinaret vil du få gode råd og innspel til korleis du får mest mogeleg verdi ut av skogen din.

Stikkord for innhaldet:
Viktige moment du må tenkja gjennom før hogst.
Auk verdien av skogen din – bygg veg!
Lokale og regionale tilskotsordningar – korleis kan dei utnyttast best mogleg?
Open post der deltakarane kan ta opp emne
Påmelding:

Du melder deg på ved å senda e-post til rogaland@skogselskapet.no innan måndag 8.mai.

Velkomen til webinar!’

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland