Gratulerer med Verdens Skogdag!

21. mars er verdens skogdag. Vi «tjuvstartet» markeringen av dagen med et arrangement i Sørmarka i Stavanger søndag 19. mars.

Her fikk både barn og unge informasjon om Verdens Skogdag, og om Skogselskapets arbeid, lokalt som nasjonalt. Det var også lagt opp til aktiviteter for barna, som spikking.

FNs generalforsamling besluttet i 2013 at 21. mars skal være Den internasjonale skogdagen. Siden har dagen blitt markert over hele verden for å øke bevisstheten om den store betydningen skogen har for alt liv på jorden

Skog er kilde til verdiskaping og velferd i store deler av verden, har avgjørende betydning for det globale miljøet, og gir store positive bidrag i klima­arbeidet. Helt siden FNs konferanse om miljø og utvikling i 1992 har det vært et felles internasjonalt mål å styrke politisk forpliktelse og handling for en bærekraftig forvaltning av verdens skoger.

Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate, og gir mat og ly til over 80 prosent av alle landdyr. 1,6 milliarder mennesker er avhengig av skogen for sitt levebrød. Avskoging gjør at en million dyre- og plantearter er truet.

Det er altså all grunn til å markere Verdens Skogdag!

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland