Helene Nygaardsvik Ruud blir ny administrerende direktør i Skogselskapet

Skogselskapet får sin første kvinnelige administrerende direktør, når Helene Nygaardsvik Ruud starter i stillingen 1. juli.

– Jeg er glad for at Skogselskapet får Helene Nygaardsvik Ruud med på laget som administrerende direktør med sine visjoner og engasjement for barn og unge, unge skogeiere og allmenheten for øvrig, sier styreleder Line Henriette Holten.

Ruud har mer enn åtte års erfaring fra skogsamvirket i Viken Skog med ansvar for strategier for markedskommunikasjon, merkevarebygging, tjenesteutvikling, utvikling av arrangementskonsepter, kurstilbud og e-læring. I tillegg arbeid med organisasjon og skogeierlagene lokalt. Hennes arbeid har blitt lagt merke til og har satt tydelige spor i hele næringskjeden.

– Jeg er ydmyk, stolt og svært motivert for å bli en del av det ærverdige Skogselskapet, som jeg i åtte år har fulgt fra sidelinjen. Som administrerende direktør ønsker jeg å ytterligere tydeliggjøre Skogselskapets posisjon. Tilgjengeliggjøre skogsaken på inspirerende vis gjennom gode prosjekter og initiativ, særlig overfor fremtidens generasjoner, forteller Helene Nygaardsvik Ruud.

Skogselskapet er en ideell organisasjon med 125 års historie som leverer faktabasert skogopplysning i hele Norge gjennom 16 fylkesskogselskap. Organisasjonens formål er å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning, og å arbeide for et godt skogbruk. Organisasjonen har 7.300 medlemmer og H.M. Kongen som Skogselskapets høye beskytter.

Ruud mener organisasjonen er rustet på mange plan til å møte fremtiden:

– Skogselskapets gull er kombinasjonen av DnS som det sentrale knutepunktet med en engasjert administrasjon som holder i fellesprosjekter og felles synlighet utad. Lokalt har vi fylkesskogselskapene som ser mulighetene og de gode prosjektene i sine områder. Og ikke minst Norges eneste uavhengige fagtidsskrift Norsk Skogbruk med sin gode anseelse, sier Ruud.

Styreleder i Det norske Skogselskap, Line Henriette Holten, er svært fornøyd med at Helene Nygaardsvik Ruud sa ja til å lede Det norske Skogselskap videre.

– Med Ruud får Skogselskapet en leder med solid erfaring fra Skog-Norge med god oversikt og innsikt. Hun har tilført nye tanker, vist gode resultater og stor gjennomføringsevne i Viken Skog. Med sin nytenking i kombinasjon med en svært strukturert tilnærming og støttende personalledelse er jeg trygg på valget til et enstemmig styre, sier Holten.

Det norske Skogselskapet ledes frem til Ruud er på plass av konstituert direktør Karl Henrik Skinstad Berke.

Ruud har bachelorgrad i medier og kommunikasjon fra Universitetet i Bergen, etterutdannet som kommunikasjonsrådgiver, studert personalledelse og administrasjon. De siste åtte årene har hun jobbet i skogsamvirket Viken Skog. Hun har også sittet i styret til SB Skog og Treklyngen Industripark.

Kontaktpersoner:
Styreleder Line Henriette Holten 480 82 605
Ny administrerende direktør Helene Nygaardsvik Ruud 413 51 448

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet