Høyt aktivitetsnivå i Trøndelag

Vi er midt inne i en svært aktiv periode av året med skoleskogdager, arrangementer, ARENA Skog og oppdrag for Skogfrøverket.

Å formidle skogens mangesidige betydning er vår kjernevirksomhet. Og det er ingenting som gleder et skoghjerte mere enn når de unge møter interessert og lydhør opp til skoleskogdag. Tema som faller naturlig for oss en slik dag er skog og klima, skogbruk og ikke minst skog og tre. Alt vi kan lage av plast kan vi også lage av tre!
Nytt av året er prosjektet «Skogens brannvoktere» som flere av landets Skogselskaper er en del av. Barna går en «natursti» med skogbrannrelaterte spørsmål og vi rekrutterer nye «brannvoktere» i en tid hvor det er stort fokus på skogbrann. Dette er en kampanje i samarbeid med Skogbrand for barn i aldersgruppen 5-12 år.

Skognæringa i Trøndelag sitt 3-årige klyngeprosjekt ARENA Skog har nå passert halvveis i perioden. Skogselskapet i Trøndelag er en av mange klyngebedrifter som er med og har også rollen som prosjektleder på område SKOG. ARENA programmet stimulerer til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og offentlige aktører. Les mer om ARENA og aktiviteten på www.arenaskog.no.

En av vårens store oppgaver ute i felten er for Stiftelsen det Norske Skogfrøverk. I disse dager etableres forsøksfelt på 4 ulike steder i Trøndelag, Sandholtan på Melhus, Skjørholmen i Verdal, Ravaldmoen i Overhalla og Trones i Namskogan. Skogselskapet har i løpet av vinteren avvirket skog og tilrettelagt med areal på de 3 førstnevnte.
Alle planteplasser er nøyaktig oppmålt og satt i system, et arbeidskrevende men svært viktig arbeid. Til sammen settes det ut ca. 15 000 planter. Plantematerialet er avkom og krysninger fra granklonarkivene som også er på Skogselskapets eiendommer

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag