Inn i nye kontorer på Steinkjer

Steinkjerkontoret flyttet den 1. september fra Høvdingveien 10 til nye InnovasjonsCampus ( InnoCamp) i Skolegata 22. Her holder vi til i Landbruksklyngen sammen med Allskog, Kystskogbruket, Transportselskapet Nord, Skogfrøverket, 4H, Bondelaget og KUN.

Mennesker + muligheter = magi

InnoCamp huser nærmere 40 bedrifter og instutisjoner, sammen med Nord Universitet. Konseptet er en unik samlokalisering av kompetanse, forskning og nærnigsliv. InnoCamp har en moderne og åpen løsning, hvor mellombygget «Origo» inivterer til både faglig og sosialt felleskap. Her ligger alt til rette for utvikling og innovasjon i møte mellom mennesker.

Beboerne er samlokalisert i 4 klynger: Landbruksklyngen – Forskningsklyngen – Utviklingsklyngen – Kreativ klynge

Gjerne stikk inom og hils på. Du finner oss i 2.etasje.

Ny adresse: Skogselskapet i Trøndelag, Skolegata 22, 7713 Steinkjer

Forside

 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag