Invitasjon til fagdag – Bioenergi – Planteskolen på Hokksund

Skogselskapet i Buskerud og Telemark inviterer i samarbeid med Innovasjon Norge og Øvre Eiker bondelag til en fagdag om bioenergi den 7.februar.2020. Alle som ønsker er hjertelig velkommen.

Skogselskapet i Buskerud og Telemark sitt nye flisfyringsanlegg

Vi ønsker sammen med deltakerne av kurset og andre gjester å offisielt åpne vårt nye bioenergianlegg på planteskolen i Hokksund. Ordfører i Øvre Eiker, Knut Kvale, vil få det ærefulle oppdraget til å åpne anlegget.

Ettermiddagens program vil se ut som følgende:
15.00 Åpning/velkommen
15.15 Informasjon om bioenergi/støtteordninger/muligheter
18.00 Offisiell åpning av Skogselskapets nye anlegg
(inkludert enkel bespisning)
19.00 Trivelig skog/bioenergiprat
(inkludert snack/forfriskninger)

Flere kjente leverandører av ulike bioenergianlegg vil være tilstede for en bioenergiprat. Programmet slutter ikke klokken 19.00, dette er kun den siste posten på programmet. Det vil være mulig å snakke med leverandørene utover kvelden.

På bakgrunn av bevertning ser vi oss nødt til å begrense arrangementet til 70 deltakere, og må be om påmelding innen den 4. februar.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Buskerud og Telemark