Ivrige elever på plantingsfeltet

6. trinn ved Sviland skole i Sandnes deltok med liv og lyst på den nasjonale skogplantedagen i regi av Tenk Tre og Skogselskapet i Rogaland torsdag 20. mai. Nasjonalt deltok over 600 elever på arrangementet.

Sviland skole er så å si nærmeste nabo til Statskogs eiendom, Svilandskogen, og takket entusiastisk ja til å være med på plantedagen som var lagt til et område skolen bruker aktivt, og som elevene derfor har et forhold til.

Elevene fikk tildelt sin egen teig på plantingsfeltet, og etter en rask innføring i plantør-yrket gjøv de løs på oppgaven med stor iver. Ja, noen var så ivrige at de helst ikke ville hjem da læreren pekte på klokken og sa at nå var skoledagen over.

I tillegg til planting og lunsj i det fri, gjennomførte elevene også en natursti om skog, miljø og skogbrannvern som tema.

– Kunnskapsnivået elevene viste taler sitt tydelige språk, på Sviland skole har elevene åpenbart lært mye om skog og skogens rolle i klimaarbeidet. Jeg er imponert – både av hvor mye elevene kan, og ikke minst innsatsen og iveren i plantefeltet, sier Kjell Terje Skrunes, daglig leder i Skogselskapet i Rogaland.

Elevene fikk som takk for innsatsen flotte t-skjorter og capser med seg hjem etter en travel dag.

Planting av skog har økt betraktelig de siste årene. For ti år siden ble det årlig plantet 20,3 millioner planter, mens det i 2020 ble plantet 43,5 millioner.

Denne våren har elevene lært om hvor viktig disse trærne er for klimaet. Når treet vokser, fanger det CO2. Så bruker det karbonet til å vokse seg større – og slipper oksygenet ut igjen.

Et bærekraftig skogbruk er helt avgjørende for det grønne skiftet. Som regel vokser treet 60 – 80 år før det er klart til å hogges og kan brukes til alt fra byggematerialer, papp og papir til dyrefôr og klær. Alt som kan lages av olje, kan lages av tre.

Skogplantedagen er kommet i gang gjennom Tenk Tre, som jobber for flere grønne arbeidsplasser over hele landet.

– Vi vil gjerne få fram hvorfor det er viktig at vi planter etter hogst og hvordan produkter laget av tre kan bidra til et mer klimavennlig samfunn. Et bærekraftig skogbruk er helt avgjørende for det grønne skiftet. Alt som kan lages av olje, kan lages av tre, sier Ellen Alfsen, prosjektleder i Tenk Tre.

Tenk Tre er et initiativ fra en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden i norsk skog- og trenæring. Sammen ønsker vi å vise hvordan skog og tre kan bidra i det grønne skiftet.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland