Klyngen Skognæringa i Trøndelag har fått ARENA status, og nå er arbeidet i gang!

Skognæringa i Trøndelag (SiT) har satt seg offensive mål og skal ta en ledende rolle i utviklingen av bioøkonomien i ARENA prosjektet som skal gå over 3 år.

Skognæringa i Trøndelag er den mest ekspansive og fremtidsrettede klyngen innen norsk skognæring og partnerskapet i ARENA består av hele 46 bedrifter. Gjennom samspill og samarbeid skal bedriftene få lettere tilgang på viktige produksjonsfaktorer, ideer og impulser til innovasjon. Strategiske aktiviteter skal forsterke klyngens og klyngeaktørenes konkurranseposisjon og på den måten bidra i overgangen til det grønne skiftet.

Gjennom et pågående arbeid i senere år har SiT valgt ut 3 utviklingsområder i ARENA prosjektet:

  1. Økt bruk av trefiber i nye produktområder og verdikjeder (cross over effects)
  2. Økt bruk av trefiber gjennom standardiserte produkter og løsninger for byggebransjen
  3. Økt avvirkning i Trøndelagsskogen og mer effektivt logistikksystem

Med utgangspunkt i de 3 utviklingsområdene er det etablert 4 prosjektgrupper med hvert sitt delprosjektområde. Delområdene er organisert i temaene Fiber, Bygg, Skog og Infrastruktur, og styres av hver sin delprosjektleder. Sammen med prosjektleder i ARENA, Kjersti Kinderås, utgjør disse prosjektteamet i ARENA. Prosjektteamets hovedoppgave er å organisere og følge opp aktivitetene som kommer inn i prosjektet i henhold til fremdriftsplan.

Skogselskapet i Trøndelag er sterkt involvert. Nestleder Randi Dille representerer i styringsgruppa i ARENA SiT, og daglig leder Rannveig Jørstad Kristiansen er prosjektleder for delprosjektområde Skog. Vi er nå del av et svært spennende og innovativt arbeid.

Les mer om Skognæringa i Trøndelag her: http://www.kystskogbruket.no

Les mer om Arena-programmet her: http://www.arenaclusters.no/

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag