Hold av 28. og 29. september og bli med på

Kong(l)e for en dag 2023

I 2022 var over 400 skoleklasser med til sammen over 9000 elever med på Kong(l)e for en dag. Skogselskapet og Skogkurs/Lære med skogen gjentar nå suksessen, for tredje år på rad.

Velkommen!

Kong(l)e for en dag er en morsom, kreativ og lærerik skoledag, hvor elevene kan velge mellom tre ulike oppdrag som dekker forskjellige læreplanmål for 1.-7. trinn. Dagen er en blanding av digital undervisning og praktiske oppgaver.

9000 elever fra hele landet deltok i fjor – vi håper på både gode gjensyn og nye deltakere i år!

Ta læreplanmålene med ut i skogen!

Insektshotell, landskapskunst eller måling? Velg mellom praktiske, kreative eller realfaglige oppgaver som både dekker læreplanmål og lar elevene lære om skogen på en morsom måte. Tilbakemeldingene fra elever og lærere som har deltatt, er unisone – dette er gøy!

Hva: En dag fylt med muligheter for å lære mer om skogen – i skogen – på en morsom måte.

Hvor: I klasserommet og i naturen i skolens nærområde

For hvem: 1.-7. trinn i hele landet

Når: 28. og 29. september 2023

Opplegg:

Fredag 15. september: Påmeldingsfrist

Mandag 18. september: Oppgavene sendes ut! Klassene kan velge mellom tre ulike oppdrag. Læreren vurderer selv hvordan det er mest hensiktsmessig for klassen å arrangere utedelen. Vi anbefaler å ta elevene med ut i nærskogen, og løse oppgaven der. (Eksempler på tidligere oppgaver finner du her).

Torsdag 28. september kl. 09.00-14.00:

  • Dagen starter med en kort og lærerik film, som kan vises i klasserommet. Sendingen er felles for 1.-7. trinn. I år som tidligere år har vi fått med oss Håvard Lilleheie, som mange elever kjenner igjen fra tv-skjermen. (Vil du se eksempler på tidligere sendinger, kan du se her og her.)
  • Elevene løser deretter oppdraget de har valgt, og tar bilde av resultatet og sender inn til oss.
  • De som ønsker å være med i trekningen av premie, må sende bilde av bidraget sitt til oss før klokka 14! (ett bilde per klasse).

Fredag 29. september kl. 09.00-09.30:

  • Sending der vi viser så mange som mulig av de innsendte bidragene, og trekker noen vinnere.

Hvorfor?

Deltakelse på Kong(l)e for en dag lar klassen jobbe med det overordnede målet bærekraftig utvikling, knyttet til følgende kompetansemål:

  • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper
  • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av område
  • delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

Målet med Kong(l)e for en dag er å la barn og unge lære mer om skogen og hva den betyr, på en morsom måte.

Som lærer styrer du selv hvordan den praktiske delen av dagen gjennomføres, og i hvor stor grad du bidrar i oppgaveløsningen. Av erfaring vet vi at elevene har enda større utbytte av dagen når de er litt forberedt. For eksempel at dere sammen leser gjennom oppgavene i forkant, velger hvilken av dem dere vil jobbe med, og tenker gjennom hvor dere kan gå for å finne eventuelle materialer dere trenger. Men dette er verken avgjørende, eller et krav for å delta – det viktigste for oss er at både lærere og elever har en fin dag sammen i skogen!

Konkurranse! Premie!

  • De som ønsker å være med i trekningen av premie, må sende bilde av bidraget sitt til oss (kongleskogselskapet.no) før klokka 14 den 28. september. Ett bilde per klasse.
  • Bildene som sendes inn kan brukes i sendingen dagen etter, på nettsider og i sosiale medier. Barna kan gjerne være med i bildet, så lenge de foresatte har gitt tillatelse til slik bruk av bilder.
  • Alle som melder seg på er med i trekningen av en  “Skoleskogdag på boks” som inneholder 16 spikkekniver, grensaks (til å kutte spikkeemner) og en perm full av lærerike og artige tips til læring i skogen.

Om arrangørene:

Kong(l)e for en dag er sponset av Sparebankstiftelsen DNB, og er gratis for skolene å delta på.

Arrangør er Skogselskapet og Skogkurs/Lære med skogen, som har lang erfaring med å lage oppgaver og skoleskogdager for grunnskolen.