Markadagen 2018

Markadagen ble arrangert ved Skullerudstua søndag 4. mars. Her kunne barn og voksne leke og utfolde seg på, i og med snøen, lær mer om dyr og natur i Marka, nyte varmen fra bålet og sitte på med hest og slede. Det ble en både lærerik og morsom dag for hele familien på vinterens store Markadag med fint vær og godt besøk.

De besøkende kunne nyte utetid ved bålet og prøve mange ulike aktiviteter i området rundt Skullerudstua. Denne dagen fikk man dessuten mulighet til å møte mange med god kunnskap om hvordan man best kan bruke Marka. Målsetningen med dagen er å inspirere flere til å ta i bruk det enkle friluftslivet i Marka, og gi konkrete friluftslivstips og gratis aktiviteter av mange slag. Dette er en gratis, morsom og lærerik dag for hele familien med aktiviteter spesielt tilpasset barn og unge.

Av aktivitetenes som ble tilbudt kan nevnes:
• Egen dragesafari i skogen
• Bruk av snøformer og bygging av iglo og snøborg
• Skileik i tilrettelagte løyper, gratis utlån av utstyr
• Informasjon om naturen og dyrene i Marka, og bidrag fra kunnskapsrike arrangører
• Tur med hest og slede
• Snekring av fuglekasse og info om fugleliv
• Gratis kaffe og toddy ved bålet
Skogselskapet bidro med natursti, bålkaffe, toddy og informasjon om skogens mangesidige betydning.
Vår nye klima- og miljøminister Ola Elvestuen holdt åpningstale og sto for den offisielle starten på årets arrangement.
Arrangørene av dagen ønsker å senke terskelen for å komme ut, dele gleden ved å være i naturen, oppleve det enkle friluftslivet og tenne en gnist også hos dem som ikke bruker Marka i dag! Disse var Fylkesmannen i Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, Bymiljøetaten i Oslo kommune, FRIGO, Oslo og Omland friluftsråd, Statens naturoppsyn, NOA – Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Skiforeningen og Det norske Skogselskap.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet