Markadagen 2019

Markadagen ble arrangert ved Skullerudstua søndag 3. mars. Målet med dagen er et ønske om at flere skal oppdage det enkle friluftslivet i Marka. Her kunne barn og voksne leke og utfolde seg på, i og med snøen, lær mer om dyr og natur i Marka, nyte varmen fra bålet og sitte på med hest og slede. Det ble en både lærerik og morsom dag for hele familien på vinterens store Markadag.

De besøkende kunne nyte utetid ved bålet og prøve mange ulike aktiviteter i området rundt Skullerudstua. Denne dagen fikk man dessuten mulighet til å møte mange med god kunnskap om hvordan man best kan bruke Marka. Målsetningen med dagen er å inspirere flere til å ta i bruk det enkle friluftslivet i Marka, og gi konkrete friluftslivstips og gratis aktiviteter av mange slag. Dette er en gratis, morsom og lærerik dag for hele familien med aktiviteter spesielt tilpasset barn og unge.
Av aktivitetenes som ble tilbudt kan nevnes:

– Bruk av egne ski eller utlån og prøving av skileik med instruktører.
– Snekring av egen fuglekasse.
– Testing av snowski og truger.
– Spikkeverksted.
– Lærerik og artig natursti.
– Snøforming – skulpturer og borg.
– Sansekasser – kjenn på naturen, bokstavelig talt.
– Steking av pinnebrød.
– Hest og kjerre.
Skogselskapet bidro med stand og et eget spikkeverksted som var godt besøkt gjennom hele dagen. Videre var vi ansvarlige for naturstien som var utplassert i området. Og sist men ikke minst stilte vi med varm toddy og informasjon om skogens mangesidige betydning.

Avdelingsdirektør for klima- og miljøvern hos Fylkesmannen i Oslo og Viken Gunhild Tuseth holdt åpningstale og sto for den offisielle starten på årets arrangement.

Arrangørene av dagen ønsker å senke terskelen for å komme ut, dele gleden ved å være i naturen, oppleve det enkle friluftslivet og tenne en gnist også hos dem som ikke bruker Marka i dag! Disse var Fylkesmannen i Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, Bymiljøetaten i Oslo kommune, FRIGO, Oslo og Omland friluftsråd, Statens naturoppsyn, NOA – Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Østmarkas Venner, Skiforeningen og Det norske Skogselskap.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet