Skogselskapet er en medlemsorganisasjon med rundt 11 000 medlemmer.

Vår visjon:
Alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet.

Vårt mål:
Skogselskapet skal fremme forståelse for skogens mangesidige betydning, og arbeide for økt verdiskaping og en langsiktig bærekraftig forvaltning av skogen.

Vi ønsker å vise skogen som verdiskaper, miljøarbeider og tradisjonsbærer.

Pris på medlemskap:
Ett årsmedlemskap koster fra kr. 350 for privatpersoner (prisene i fylkene varierer noe). Kontakt oss for tilbud på firma-medlemskap.

Medlemsfordeler:
Alle betalende medlemmer får rabatt på Norsk Skogbruk – landets eneste, uavhengige fagtidsskrift for skogbruk. Kontakt ditt fylkesskogselskap for andre lokale fordeler.

Bli medlem

© Kopirett - Skogselskapet. - Utvikling og design av Komplettweb.