MIn sommerjobb!

Vi har intervjuet Hans Einar Overrein fra Mære, som trives aller best når han får være i skogen, og som ønsker å jobbe som skogbrukssjef etter endt utdanning.

 

  1. Hva heter du, hvor gammel er du og hvor bor du?

Hans Einar Overrein. 23 år og kommer fra Mære i Steinkjer Kommune.

  1. Hvor går du på skole og hva studerer du?

Hedmark, midt i Østerdalen. Høgskolen Innlandet, Campus Evenstad. Tar en bachelor i skogbruk. Begynner på siste året av bachelorløpet til høsten.

  1. Hva er din sommerjobb og for hvem?

Alt fra planting, ungskogpleie til salg av ungskogpleie. I år har det primært vært salg av ungskogpleie. Har også vært så heldig å få være med en del som «læregutt», der jeg har gått i lag med skogbrukssjef Ernst Bolås- noe som har vært svært lærerikt. SB Skog.

  1. Hvorfor har du valgt å ha skogen som sommerjobb?

Først og fremst fordi jeg ønsker en relevant sommerjobb, med tanke på at jeg tar en bachelor i skogbruk.

  1. Har du jobbet med skog før?

Ja, det har jeg gjort.

  1. Jobber du i skogen alene eller sammen med flere?

I år jobber jeg stort sett alene, sett bort i fra de dagene jeg er med Ernst.

  1. Hva er det med skogen og skogbruket som gjør deg interessert og engasjert?

Driver en del med jakt på fritiden, så skog og utmark er alltid noe jeg har prissatt. Med det såkalte «grønne skiftet», tror jeg skogbruket vil ha en enda viktigere betydning i årene fremover. At skogbruket er såpass fremtidsrettet er noe som gjør det ekstra engasjerende og interessant.

  1. Oppfordrer du flere unge til å jobbe med skog, og hvorfor?

Ja det gjør jeg. Anbefaler det spesielt fordi det er ei fremtidsrettet næring og fordi jeg har inntrykk av at det jobber mange dyktige personer i tilknytning skog.

  1. Kunne du ha tenkt deg å jobbe med skog etter studier, gjerne forklar hva?

Planen er å jobbe innen skognæringen etter jeg er ferdigutdannet på Campus Evenstad. På sikt ønsker jeg å bli skogbrukssjef.

 

 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag